LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-5033

 

2020-09-23  Nr. 109-P-34

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Biudžeto ir finansų komiteto nariai: Valius Ąžuolas, Vida Ačienė, Juozas Varžgalys (nuotoliniu), Algirdas Butkevičius, Viktoras Rinkevičius (nuotoliniu), Rasa Budbergytė (nuotoliniu), Rita Tamašunienė (nuotoliniu), Kęstutis Glaveckas, Mykolas Majauskas, Gintarė Skaistė (nuotoliniu). Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai: biuro vedėja Alina Brazdilienė, patarėjos Dalia Mudėnienė, Agnė Gedraitytė, Jolanta Žaltkauskienė, Jolanta Dzikaitė, padėjėjos Jolanta Matiliauskienė, Danguolė Zabulėnienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2020 m. birželio 29 d.

 

 

 

   Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

   Atsižvelgiant į Vyriausybės kompetenciją, numatytą keičiamame įstatyme ir kituose energetikos sektoriaus įstatymuose, teigtina, kad dėl įstatymo projekto turėtų būti gauta Vyriausybės nuomonė.

Nepritarti.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kaip institucijos, formuojančios valstybės politiką energetikos sektoriuje ir organizuojančios, koordinuojančios, kontroliuojančios jos įgyvendinimą,  ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kaip institucijos, reguliuojančios energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančios valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę, išsakytą pritarimą pateiktam įstatymo projektui ir juo nustatomam reguliavimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados gavimas nėra būtinas.

2.

LR teisingumo ministerijos Europos teisės departamentas, 2020 m. liepos 2 d.

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP‑5033 atitiktį Europos Sąjungos teisei, informuojame, kad pastabų neturime.

Atsižvelgti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: Negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: Negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: Negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

7. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 1.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Valius Ąžuolas, Kęstutis Glaveckas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Valius Ąžuolas

 

 

Biudžeto ir finansų komiteto biuro vyriausioji specialistė Agnė Gedraitytė