2023-05-12

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

 „DĖL VIDAUS AUDITO TARNYBOS PASKYRIMO“ 

PROJEKTO NR. XIVP-2338(2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Eil. nr.

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

1

 

 

Argumentai:

Projektu siūlomas vidaus auditas Lietuvos švietimo tarybos (LŠT) atžvilgiu prieštarauja daugeliui Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų, nes vidaus auditas atliekamas juridiniams asmenims.

Lietuvos švietimo taryba neturi juridinio asmens status ir nėra padalinys juridinį statusą turinčios institucijos. Pažymėtina, kad visos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatos reglamentuoja būtent juridinių asmenų auditą:

-          vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 1 d., LŠT nepatenka į Audituojamo  subjekto apibrėžimą, nes nėra  juridinis asmuo ir nėra Seimui atskaitingas viešasis juridinis asmuo;

-          Vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 4 d., LŠT nepatenka į Vidaus audito apibrėžimą, nes vidaus auditas atliekamas siekiama padėti gerinti viešojo juridinio asmens valdymą;

-          Vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 7 d., LŠT nepatenka į Vidaus kontrolės apibrėžimą, nes vidaus kontrolė atliekama  viešojo juridinio asmens rizikos valdymui;

-          LŠT yra švietimo savivaldos institucija (Švietimo įstatymo 2 str. 1 d.);

-          LŠT nariai dirba neatlygintinai. LŠT neturi biudžeto. LŠT sekretorius yra Seimo kanceliarijos darbuotojas (Švietimo ir mokslo komiteto patarėjas), todėl BDAR taikymas yra užtikrinamas Seimo kanceliarijos priemonėmis.

Siūloma audituojamų institucijų sąraše nerašyti Lietuvos švietimo tarybos.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Seimo nutarimo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyrių atlikti vidaus auditą šiose Seimui atskaitingose institucijose:

1) Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje;

2) Etninės kultūros globos taryboje;

3) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre;

4) Lietuvos mokslų akademijoje;

5) Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje;

6) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje;

7) Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje;

8) Nacionalinėje sveikatos taryboje;

9) Nacionalinėje šeimos taryboje;

10) Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje;

11) Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje;

12) Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje;

13) Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje.“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai