LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

29, 212, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1884 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-09 Nr. XIVP-2572(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]