PASIŪLYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 25, 37, 41 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMo projekto XIIIP-4628

 

2020-03-17

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

2

 

 

Argumentai:

 

Siekiame, kad būtų išsaugota kuo daugiau darbo vietų darbdaviams susidūrus su ekonominiais sunkumais ir netekus didžiosios dalies pajamų. Valstybės subsidijų suteikimas turi suteikti didesnes galimybes kuo didesnio skaičiaus darbuotojų išsaugojimui be perteklinių apribojimų.

 

Pasiūlymas:

 

Darbdaviams dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiesiems, mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtajam priskaičiuoto darbo užmokesčio ir sudaro 60 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga. Jei užimtajam prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimtojo prastovos laikui. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui, darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiesiems, kurių darbo vietoms išlaikyti buvo mokėta subsidija darbo užmokesčiui, turi išlaikyti ne trumpiau kaip 6  3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.“

 

Teikia:

Seimo nariai                                                    (Parašas)                                  Monika Navickienė

Mykolas Majauskas