PASIŪLYMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 19-1 IR 19-2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2355

 

2023-03-13

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

28

15

2

Argumentai: Tautinės mažumos yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis, su Lietuva susijusi ilgalaikiais istoriniais ir kultūriniais saitais. Jos prisidėjo kuriant Lietuvos valstybę ir ginant jos laisvę bei Nepriklausomybę. Sąjūdžio laikais visų Lietuvoje gyvenančių tautybių piliečiai įsijungė į tautinio atgimimo judėjimą: palaikė referendumą dėl sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, stovėjo Baltijos kelyje, gynė šalies Nepriklausomybę per 1991 m. sausio įvykius ir rugpjūčio pučo metu.

Remiantis Lietuvos Respublikos 2021 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, 2021 m. Lietuvoje gyveno 2 mln. 810 tūkst. gyventojų, iš kurių 432 tūkst. yra tautinių mažumų atstovai. Tai sudaro apie 15 proc. visų Lietuvos gyventojų.

Tautinių mažumų kalbomis leidžiama, kuriama ir(ar) transliuojama Lietuvos žiniasklaida reikšmingai prisideda prie Lietuvos tautinių mažumų tautinio identiteto išsaugojimo, pilietiškumo ir lojalumo Lietuvos valstybei skatinimo bei yra svarbus įrankis kovojant su Kremliaus ir kitų nedraugiškų valstybių propaganda ir dezinformacija. Šios žiniasklaidos rėmimas yra  Lietuvos valstybės pareigą.

Pažymėtina, kad tautinių mažumų žiniasklaida nevisais atvejais patenka po regioninės žiniasklaidos sąvoka – Lietuvos lenkų ar baltarusių žiniasklaidos priemonės iš tikrųjų turi regioninės žiniasklaidos požymių, bet Lietuvos rusų, žydų ar ukrainiečių atveju – turint mintyje, jog šios mažumos paprastai pasiskirsto pakankamai tolygiai per visus regionus – jų žiniasklaidos priemonės turi labiau nacionalinės žiniasklaidos požymį. Be to, tautinių mažumų žiniasklaidos tikslai, veikimo modelis, orientacija į tam tikros etninės grupės problemų, laimėjimų nušvietimą, o ne į vietines aktualijas, leidžia ir įpareigoja šias žiniasklaidos grupes traktuoti atskirai nuo regioninės žiniasklaidos priemonių. Todėl tikslinga papildyti Medijų fondo remiamas prioritetines sritis ir šalia regioninės žiniasklaidos išskirti ir tautinių mažumų žiniasklaidą.

 

Pasiūlymas: įstatymo projekto  8 straipsniu dėstomo keičiamo įstatymo 28 straipsnio 15 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

2) regioninės ir tautinių mažumų žiniasklaidos;.

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                          Viktorija Čmilytė-Nielsen