PASIŪLYMAS

 

DĖL VIDAUS TARNYBOS STATUTO ĮSTATYMO NR. XIVP-3172

 

2023-11-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

56

1

5 ir 6

Argumentai: į mane kreipėsi Marijampolės ugniagesiai, kurie priklauso Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui, dėl problemos apskaičiuojant dalies pareigūnų darbo stažą. Pasak pareigūnų, dabartinis (taip pat ir taisomas) Vidaus tarnybos statuto reglamentavimas nustato, kad priėmus asmenį į vidaus tarnybą, pareigūnui į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitomi laikotarpiai, kai jis dirbo panašaus pobūdžio darbą pagal darbo sutartį. Tačiau Vidaus tarnybos statute numatytas laikotarpis apima tik laiką dirbtą pagal šiuo metu negaliojantį Darbo sutarties įstatymą, kuris neteko galios 2003 m. sausio 1 d., kai 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Visgi, ši situacija nėra teisinga, nes yra nedidelė grupė statutinių pareigūnų, kurių darbo santykiai, atsiradę iki Darbo kodekso įsigaliojimo, tęsėsi toliau ir jiems taikomos Darbo kodekso nuostatos, vykdomos funkcijos bei pareigos nesikeitė. Tobulinant darbų saugos reikalavimus ir atnaujinant saugos priemones, įrangą, techniką, darbas tampa daugiau artimesnis vidaus tarnyboje atliekamoms funkcijoms, negu darbas, kurį atliko dar iki Darbo kodekso įsigaliojimo. Todėl, pasak pareigūnų, tikslinga nustatyti, kad visas laikas, dirbtas darbo sutarties pagrindais tiek pradėjus dirbti pagal Darbo sutarties įstatymą, tiek pagal Darbo kodeksą, jeigu vėliau šis darbuotojas buvo paskirtas statutiniu pareigūnu, būtų įskaitytas į vidaus tarnybos stažą. 

Neįskaičiuojant pilnai išdirbto laiko pagal skirtingus įstatymus, dalis pareigūnų gerokai nukenčia, nes nors didelę savo darbo dalį dirbo statutiniais pareigūnais, tačiau nesukaupia reikiamo stažo pareigūno pensijai gauti. Visoje Lietuvoje, Vidaus reikalų ministerijos teigimu, ši neteisinga situacija liečia vos 15 žmonių ir kainuotų tik 35 tūkst. eurų, tačiau pareigūnų pensijų skaičiavimas būtų gerokai teisingesnis.

 

Pasiūlymas: 

Pakeisti projekto 56 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus ir juos išdėstyti taip:

 

56 straipsnis. Vidaus tarnybos stažas ir priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

 „5) darbo policijoje (milicijoje), Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros sistemose, Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse laiką Ddarbo sutarties įstatymo pagrindais, jeigu vėliau tos pareigos priskirtos pareigūno pareigoms;

6) darbo laiką, dirbtą profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinio vadovu, operatyviniu budėtoju, profilaktikos instruktoriumi, sargybos viršininku, skyrininku, ugniagesiu (gaisrininku), vairuotoju, dispečeriu, dujų ir dūmų apsaugos tarnybos meistru (priešdūminės ir priešdujinės tarnybos meistru) Ddarbo sutarties įstatymo pagrindais, jeigu vėliau šis darbuotojas buvo paskirtas statutiniu priešgaisrinės apsaugos pareigūnu;“.

 

 

Teikia:

Seimo narys

Andrius Vyšniauskas