PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP – 4014 (2)

 

2019-12-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Būtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimuose numatyti lėšas išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų pedagoginio personalo (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas) optimizavimu, apmokėti.

Pasirašytoje Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje (sudaryta 2017 m. lapkričio 22 d., pakeista 2019 m. gruodžio 2 d.) yra numatyta sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiui optimizuoti, palaipsniui siekiant Europos Sąjungos mokinių ir mokytojų santykio vidurkio.

Siekiant paskatinti personalo kaitą ir atsinaujinimą, optimizuoti pedagoginio personalo skaičių, buvo mokamos išeitinės išmokos pedagogams, su kuriais šalių sutarimu buvo nutraukiamos darbo sutartys. 2018 m. valstybės biudžete šiai priemonei įgyvendinti buvo numatyta 3,2 mln. Eur, tačiau 2019 m. dėl lėšų stokos priemonės įgyvendinimas nutrauktas. Siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, būtina palaipsniui atkurti šios priemonės įgyvendinimą. Vyriausybės pateiktame patobulintame 2020 m. valstybės biudžeto projekte lėšų šiam tikslui nenumatyta.

 

Pasiūlymas

Padidinti  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimus 1,5 mln. Eur išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų pedagoginio personalo (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas) optimizavimu, apmokėti.

 

Lėšų šaltinis: Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos.

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                 Eugenijus Jovaiša