Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO   

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) tvirtina Seimo kanceliarijos struktūrą, Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių;“.

 

2 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.

 

 

Seimo Pirmininkas