Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-10-10  Nr. SPP-311

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (14.00 val.)

 

14.01 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIV-2170 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3162 (teikėjas – A. Valinskas) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys A. Valinskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

            Pranešėjas informavo apie gautus pasiūlymus dėl šio projekto.

 

            Balsavimas dėl pasiūlymų dėl šio projekto vyks balsuoti numatytu laiku.

 

 

14.03 val.

SVARSTYTA. 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3128 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            Papildomi komitetai – visi kiti Seimo komitetai.

            I svarstymas   2023-11-14.

            II svarstymas   2023-11-23.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.04 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3129.

            2. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 172 ir 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3130.

            3. Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Nr. XIVP-3131 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

            Pranešėja – finansų ministrė G. Skaistė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, R. Žemaitaitis, V. Gapšys, A. Butkevičius, A. Bagdonas.

             

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

14.17 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3102 (teikėjai – L. Kukuraitis / 33 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – Seimo narys L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: V. Valkiūnas, T. Tomilinas, I. Pakarklytė, M. Danielė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narės: A. Širinskienė, I. Pakarklytė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui atidėti Seimo narių pareiškimus pritarta.

           

 

14.37 val.

SVARSTYTA. Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3132 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Dumbrava, R. Žemaitaitis, R. Baškienė, L. Nagienė, L. Kukuraitis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.55 val.

SVARSTYTA. Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3133 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

 

 

 

14.58 val.

SVARSTYTA. 2024 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3134 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (pateikimas).

            Pranešėjas – sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas, A. Veryga, V. Gapšys, V. Semeška.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, A. Veryga.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.21 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2816(2).

            2. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60, 96 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 461 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2817(2).

            3. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 87 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2818(2).

            4. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2819(2).

            5. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2820(2).

            6. Administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2821(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (svarstymas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas dėl projektų Nr. XIVP-2816(2)–Nr. XIVP-2820(2).

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2821(2) pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Projektų Nr. XIVP-2816(2)–Nr. XIVP-2820(2) pataisų svarstymas

 

Projektų Nr. XIVP-2816(2)–Nr. XIVP-2820(2) K. Starkevičiaus pataisos (dėl įsigaliojimo datų pakeitimo), kurioms pritarė pagrindinis komitetas, priimtos bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

15.25 val.

            SVARSTYTAKelių transporto kodekso 8, 81, 83 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2917(2) (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė I. Pakarklytė.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys R. Vaitkus.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.27 val.

            SVARSTYTAGamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2713(2) (teikėjai – D. Kreivys, L. Kasčiūnas)  (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas K. Starkevičius.

Energetikos ir darnios plėtros komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkas J. Urbanavičius.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.29 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIV-2170 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3162 (teikėjas – A. Valinskas) (priėmimo tęsinys).

 

Balsuota dėl pasiūlymo dėl 1 straipsnio (pakeisti šios komisijos narių skaičių: vietoje 6 įrašyti 9): už – 86, prieš – 1, susilaikė 4. Pritarta. Užsiregistravo 95 Seimo nariai (15.30 val.).

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys A. Pocius (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl pasiūlymo dėl 2 straipsnio (įrašyti į šią komisiją Seimo narius V. Fiodorovą, D. Šakalienę ir T. Tomiliną): už – 91, prieš – 4, susilaikė 1. Pritarta. Užsiregistravo 96 Seimo nariai (15.32 val.).

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad 3 straipsnis jau buvo priimtas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo narys A. Navickas.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIV- 2170 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateikto siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 2, susilaikė 2. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (15.34 val.).

 

Replikavo ir kalbėjo Seimo nariai:  P. Gražulis, A. Valinskas, V. Ąžuolas.

 

 

15.36 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3129.

            2. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 172 ir 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3130.

            3. Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Nr. XIVP-3131 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 6, susilaikė 40. Užsiregistravo 127 Seimo nariai (15.37 val.).

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3129 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.38 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3102 (teikėjai – L. Kukuraitis / 33 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 56, prieš – 43, susilaikė 23. Nepritarta. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (15.38 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 62, už pasiūlymą jį atmesti – 59. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 121 Seimo narys (15.39 val.).

 

           NUTARTA. Grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti.

 

Replikavo Seimo nariai: V. Ąžuolas, V. Valkiūnas, D. Griškevičius.

 

            Dėl balsavimo dėl pritarimo projektui Nr. XIVP-3102 po pateikimo rezultatų kalbėjo Seimo nariai: M. Skritulskas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš), R. Tamašunienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – už), A. Žukauskas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

 

15.40 val.

SVARSTYTA. Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3132 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 5, susilaikė 49. Užsiregistravo 127 Seimo nariai (15.42 val.).

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Audito ir Biudžeto ir finansų komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.43 val.

SVARSTYTA. Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3133 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 1, susilaikė 57. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (15.43 val.).

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Audito ir Biudžeto ir finansų komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.44 val.

SVARSTYTA. 2024 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo  projektas Nr. XIVP-3134 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 64, prieš 4, susilaikė 57. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (15.44 val.).

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Audito ir Biudžeto ir finansų komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.44 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2816(2).

            2. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60, 96 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 461 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2817(2).

            3. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 87 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2818(2).

            4. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2819(2).

            5. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2820(2).

            6. Administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2821(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (svarstymo tęsinys).

 

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 112, prieš 0, susilaikė 12. Užsiregistravo 127 Seimo nariai (15.45 val.).

 

 

15.45 val.

            SVARSTYTAKelių transporto kodekso 8, 81, 83 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2917(2) (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 104, prieš 1, susilaikė 17. Užsiregistravo 123 Seimo nariai (15.45 val.).

 

 

15.45 val.

            SVARSTYTAGamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2713(2) (teikėjai – D. Kreivys, L. Kasčiūnas)  (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 91, prieš 0, susilaikė 31. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (15.46 val.).

 

 

15.46 val.

            SVARSTYTANekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2932(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti valandos pertrauką: už – 59. Pritarta. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (15.46 val.).

 

NUTARTA. Daryti valandos pertrauką.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

 

 

15.47 val.

SVARSTYTA. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 381, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2808(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

Dėl 7 straipsnio A. Verygos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

Pasiūlymui svarstyti 7 straipsnio A. Verygos pataisą pritarta.

7 straipsnio A. Verygos pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            7 straipsnis (su A. Verygos pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            8–18 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 381, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 2 susilaikė 46. Užsiregistravo 121 Seimo narys (15.54 val.).

 

 

15.55 val.

SVARSTYTA. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11, 111 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2809(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11, 111 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 2, susilaikė 43. Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.55 val.).

 

 

15.56 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2810(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 1, susilaikė 46. Užsiregistravo 119 Seimo narių (15.56 val.).

 

 

15.57 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2811(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 43 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 70, prieš – 1, susilaikė 45. Užsiregistravo 117 Seimo narių (15.57 val.).

 

 

15.57 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl XX amžiaus Lietuvos laisvės kovų tyrimų ir jų sklaidos, šių kovų įamžinimo programos ir gairių patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2756(3) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 12 Seimo narių) (priėmimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto atstovas E. Pupinis.

 

 

Dėl Seimo narių P. Kuzmickienės ir E. Jovaišos pasiūlymo išbraukti šio nutarimo priedą kalbėjo Seimo narė P. Kuzmickienė.

Pasiūlymui svarstyti pataisas pritarta.

Seimo narių P. Kuzmickienės ir E. Jovaišos pasiūlymui išbraukti šio nutarimo priedą pritarta bendru sutarimu.

Seimo narių P. Kuzmickienės ir E. Jovaišos antram pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo, kad pritarus pasiūlymui išbraukti priedą kiti Seimo narių pasiūlymai nebetenka prasmės ir yra nebeaktualūs.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Teisės departamento pastaboms pritarta bendru sutarimu

            1 straipsnis (patikslinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio P. Kuzmickienės pataisos, kalbėjo Seimo narė P. Kuzmickienė.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

2 straipsnio P. Kuzmickienės pataisa priimta bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl XX amžiaus Lietuvos laisvės kovų tyrimų ir jų sklaidos, šių kovų įamžinimo programos patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 114 Seimo narių (16.04 val.).

 

 

16.04 val.

SVARSTYTA. Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 152 straipsniais ir priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1457(2) (teikėjai – L. Jonauskas / 26 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Mažeika (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.05 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 9 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3079(2).

            2. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3080(2) (teikėjai – A. Pocius / 50 Seimo narių) (svarstymas).

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.06 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 61, 10, 13, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3094 (teikėjai – V. Semeška / 8 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Semeška.   

 

Klausė Seimo nariai: S. Jovaiša, J. Sabatauskas.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 55, prieš 0, susilaikė 18. Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.12 val.).

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-07. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.13 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2866(2).

            2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX 1005 61 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2867(2) (teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras S. Gentvilas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2866(2) pateikė šio komiteto atstovas J. Sabatauskas.

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2867(2) pateikė šio komiteto atstovas R. Vaitkus.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 82, prieš 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 91 Seimo narys (16.15 val.).

 

 

16.16 val.

SVARSTYTA. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. IX-575 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3093 (teikėjai – A. Bagdonas / 12 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Bagdonas.  

 

            Pranešėjas siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto.

 

Klausė Seimo nariai: T. V. Raskevičius, S. Tumėnas.

 

Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Lingė (siūlė paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 0, susilaikė 22. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.22 val.).

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Ateities ir Ekonomikos komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            16.23 val.

SVARSTYTA. Seimo 2023 m. spalio 26 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

NUTARTA. Patvirtinti 2023 m. spalio 26 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.27 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių“ projektas Nr. XIVP-3119 (teikėjai – V. Juozapaitis / Kultūros komitetas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 94, prieš 1, susilaikė 7. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (16.28 val.).

            2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-10-26. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.29 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3137 (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas) (pateikimas).

            Pranešėjas – švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 121, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 121 Seimo narys (16.32 val.).

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

           

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimo laikas pratęsiamas, iki bus apsvarstytas projektas Nr. XIVP-1457(2) ir su juo susiję  projektai.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas, P. Gražulis.

 

 

 

 

16.35 val.

SVARSTYTA. Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 152 straipsniais ir priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1457(2) (teikėjai – L. Jonauskas / 26 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas J. Urbanavičius.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio L. Jonausko pataisos kalbėjo Seimo narys L. Jonauskas (pranešė, kad atsiima pataisą ir prašo dėl jos nebalsuoti).

 

Dėl 2 straipsnio I. Šimonytės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio I. Šimonytės pataisą: už – 57. Pritarta. Užsiregistravo 81 Seimo narys (16.39 val.)

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, K. Mažeika.

Balsuota dėl 2 straipsnio I. Šimonytės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 61, prieš – 34, susilaikė 25. Priimta. Užsiregistravo 120 Seimo narių (16.44 val.)

           

Replikavo Seimo nariai: I. Šimonytė, P. Gražulis, A. Vyšniauskas.

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio (su I. Šimonytės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas): už – 64, prieš – 33, susilaikė 23. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 120 Seimo narių (16.46 val.)

            Balsuota dėl 3 straipsnio (su I. Šimonytės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas): už – 65, prieš – 24, susilaikė 28. 3 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 120 Seimo narių (16.47 val.)

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui 5 straipsnį (dėl šio įstatymo įsigaliojimo) laikyti nepriimtu pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Petrošius, L. Jonauskas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: M. Ošmianskienė, K. Mažeika, T. Tomilinas, A. Pocius, I. Pakarklytė, Z. Balčytis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.04 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, K. Masiulis.

 

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

17.06 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 9 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3079(2).

            2. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3080(2) (teikėjai – A. Pocius / 50 Seimo narių) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Urbanavičius.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo: Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė, Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, aplinkos ministras S. Gentvilas, A. Vyšniauskas  (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), J. Razma, E. Gentvilas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 9, susilaikė 10. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.12 val.).

 

 

17.14 val.

            SVARSTYTANekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2932(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas M. Lingė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Juška (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), J. Gudauskas (Kaimo reikalų komiteto vardu).

Atskirąją trijų Biudžeto ir finansų komiteto narių A. Butkevičiaus, V. Gapšio ir A. Palionio nuomonę pateikė Seimo narys V. Gapšys.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Butkevičius (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu), M. Lingė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), V. Gapšys (Darbo partijos frakcijos vardu), M. Puidokas (Mišrios Seimo narių grupės vardu), Z. Balčytis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto pataisų vyks balsuoti numatytu laiku.

 

 

17.50 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3420 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3135.

            2. Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3136 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo viceministras J. Skačkauskas.

 

Klausė Seimo narė E. Rudelienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

17.58 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3126 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

            Pranešėja – finansų ministrė G. Skaistė.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

Klausė Seimo narys Z. Balčytis (atsakė finansų ministrė G. Skaistė).

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            Papildomi komitetai – visi kiti komitetai.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.06 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3125 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

            Pranešėja – finansų ministrė G. Skaistė.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            Papildomi komitetai – visi kiti komitetai.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.12 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3127 (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

            Pranešėja – finansų ministrė G. Skaistė.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

18.14 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3124 (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (pateikimas).

            Pranešėjas – sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

Klausė Seimo narys A. Veryga (atsakė valstybės kontrolierius M. Macijauskas).

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Sveikatos reikalų komitetas.

            Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-21.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.22 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3138 (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras V. Šilinskas.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.28 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3139 (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras V. Šilinskas.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

18.30 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3140 (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras V. Šilinskas.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

 

18.32 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Pensijų anuitetų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2999 (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras M. Šiurkus.

 

Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą pateikė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

           NUTARTA:

            Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą.

            Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            Svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-16.

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.36 val.

            SVARSTYTANekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2932(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-2932(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas M. Lingė

 

Dėl 6 straipsnio A. Palionio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Palionis.

Pranešėjas informavo, kad ši A. Palionio ir kt. pataisa nebeaktuali.

 

Dėl 6 straipsnio V. Gapšio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Gapšys.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, S. Gentvilas.

Balsuota dėl 6 straipsnio V. Gapšio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 50, prieš – 4, susilaikė 43. Priimta. Užsiregistravo 98 Seimo nariai (18.45 val.).

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys D. Gaižauskas (prašė patikslinti šio  balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Replikavo Seimo nariai: D. Kreivys, L. Nagienė, V. Gapšys.

 

Dėl 7 straipsnio 1 dalies A. Palionio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Palionis.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Butkevičius, K. Adomaitis.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Balsuota dėl 7 straipsnio 1 dalies A. Palionio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 37, prieš – 25, susilaikė 35. Nepriimta. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (18.55 val.).

 

Dėl visų K. Masiulio pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Masiulis (atsiėmė visas pataisas ir nereikalavo dėl jų balsuoti).

 

Dėl 7 straipsnio 2 dalies 9 punkto A. Palionio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Palionis.

Balsuota dėl 7 straipsnio 2 dalies 9 punkto A. Palionio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 37, prieš – 20, susilaikė 42. Nepriimta. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (18.58 val.).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, L. Nagienė.

 

            NUTARTA.   Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 56, prieš 18, susilaikė 23. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (19.03 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: A. Butkevičius, M. Lingė.

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas, iki bus apsvarstyti visi darbotvarkės klausimai.

 

 

19.07 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3420 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3135.

            2. Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3136 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (19.07 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-23. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.08 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo neteisėto informacijos rinkimo apie asmenis ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į rinkimų procesus 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas Nr. XIVP-3116 (teikėjai – V. Bakas / 36 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, E. Gentvilas, A. Mazuronis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, A. Širinskienė.

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 10, susilaikė 15. Užsiregistravo 79 Seimo nariai (19.33 val.).

            2. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje 2023-10-26. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

19.35 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo“ projektas Nr. XIVP-3118 (teikėjai – V. Targamadzė / 14 Seimo narių)  (pateikimas ir svarstymas).

Pranešėja – Seimo narė V. Targamadzė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Šiugždinienė, V. Gapšys, E. Pupinis, K. Masiulis, V. Semeška, R. Šarknickas, O. Leiputė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys D. Griškevičius (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.52 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys V. Fiodorovas perskaitė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 24 Seimo nariai (19.57 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (19.57 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Andrius Mazuronis

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

                                                                                                                   

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Julius Sabatauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė