PASIŪLYMAI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 9, 15 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI XIIIP-3576(2)

2019-07-18

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

1

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti sudaroma 71 vienmandatė rinkimų apygarda, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus. Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 210 dienų iki rinkimų, nustato ir, likus ne mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų, savo interneto svetainėje skelbia rinkimų apygardas sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir telefonus, apygardos rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų adresus ir telefonus. Sudarant vienmandatę(es) rinkimų apygardą(as), kurioje(iose) balsuoja šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyti rinkėjai, jos(jų) rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių rinkėjų skaičių ir jį dauginant iš paskutiniuose rinkimuose Lietuvos Respublikos teritorijoje į sąrašą įrašytų rinkėjų skaičiaus ir čia balsavusių rinkėjų skaičiaus santykio.

 

2

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnį:

„2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 9 dalimi:

„9. Jeigu pagal šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalį yra sudaroma(os) Pasaulio lietuvių vienmandatė(s) rinkimų apygarda(os), šios(ų) apygardos(ų) rinkimų komisijos(ų) funkcijas vykdo Vyriausioji rinkimų komisija.“

 

3

2

 

Pasiūlymas: Pakeisti 3 straipsniu keičiamo 33 straipsnio 2  dalį:

 „2. Kai paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius, kuris nustatomas iki Seimo rinkimų likus vieneriems metams, yra didesnis negu 0,9 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda ir kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kai šis skaičius yra didesnis už 1,9 sudaromos dvi tokios apygardos jas atitinkamai numeruojant ir t.t.

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Jurgis Razma