PASIŪLYMAS

DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4096(2)

 

 

2017-05-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

8

 

 

Argumentai:

Įstatymo projekte numatyta papildoma galimybė kreiptis į tinklo paslaugų teikėją yra perteklinė, nes siekiant tinklo paslaugų teikėjas dėl technologinių ypatumų negali uždrausti prieigos prie draudžiamos alkoholio reklamos tinklo paslaugų naudotojams, Alkoholio reklamos skleidėjas gali per kelias sekundes pakeisti reklamos DNS adresą, o procedūros technologinės ir valdymo procedūros užtrunka iki kelių ir jų neįmanoma automatizuoti.

 Todėl siekiant užtikrinti efektyvų ir technologiškai pagrįstą alkoholio reklamos pateikimo internete ribojimo užtikrinimą siūloma patikslinti formuluotę.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu, keičiamo Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją taip:

4. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta alkoholio reklama, turi teisę duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui ir (ar) tinklo paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą, arba panaikinti galimybę alkoholio reklamą pasiekti.“


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                 Aurelijus Veryga