Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-07-16  Nr. SPP-310

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.00 val.)

 

10.00 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. liepos 16 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: V. Čmilytė-Nielsen (dėl projektų Nr. XIIIP-3402(3), Nr. XIIIP-3626 ir susijusių projektų), J. Razma (dėl Seimo rezoliucijos projekto Nr. XIIIP-3587), A. Sysas (dėl Etikos ir procedūrų komisijos).

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-3402(3) ir lydimuosius projektus: už – 34, prieš – 37, susilaikė 35. Nepritarta. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.04 val.)

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIIIP-3626, Nr. XIIIP-3661 ir susijusius projektus: už – 48, prieš – 31, susilaikė 30. Nepritarta. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.05 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą Nr. XIIIP-3587: už – 51, prieš – 30, susilaikė 30. Nepritarta. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.06 val.)

 

            NUTARTA.   Patvirtinti Seniūnų sueigos patikslintą 2019 m. liepos 16 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 11, susilaikė 23. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.07 val.)

 

 

10.08 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Joną Vytautą Žuką iš Lietuvos Respublikos kariuomenės vado pareigų“ projektas Nr. XIIIP-3695 (pateikimas).

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas P. Mačiulis.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Anušauskas, Ž. Pavilionis, S. Tumėnas, K. Starkevičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA:

 1. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 110, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.14 val.)

2. Numatyti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje ketvirtadienį (2019-07-18).

 

 

10.15 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo Valdemaro Rupšio skyrimui Lietuvos Respublikos kariuomenės vadu“ projektas Nr. XIIIP-3696 (pateikimas).

Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas P. Mačiulis.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Respublikos kariuomenės vado pareigas V. Rupšys.

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Anušauskas, A. Armonaitė, E. Pupinis, V. Rinkevičius.

 

            Balsuota, ar pratęsti klausimams skirtą laiką 10 min.: už – 38, prieš – 52, susilaikė 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.39 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-07-18.

 

 

10.41 val.

            SVARSTYTAKonstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 531, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 671 ir 672 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3578(3) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–26 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

NUTARTA. Priimti Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 531, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 671 ir 672 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.43 val.)

 

 

10.43 val.

            SVARSTYTACivilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3579(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Civilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 2, susilaikė 9. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.44 val.)

 

10.45 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo proceso kodekso XXXV skyriaus pavadinimo ir 456, 457, 458 ir 459 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XIIIP-3580(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo proceso kodekso XXXV skyriaus pavadinimo ir 456, 457, 458 ir 459 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.45 val.)

 

 

10.46 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XIIIP-3581(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.47 val.)

 

 

10.48 val.

            SVARSTYTAAdministracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3582(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.48 val.)

 

 

10.49 val.

            SVARSTYTAValstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3583(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.49 val.)

 

 

10.50 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo kodekso 8, 95, 205, 206, 207 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1003 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3468(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narė A. Armonaitė.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo kodekso 8, 95, 205, 206, 207 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1003 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.52 val.)

 

 

10.53 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo proceso kodekso 21, 22, 53, 54, 105, 188 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 272, 1891 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3469(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22, 53, 54, 105, 188 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 272, 1891 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.54 val.)

 

 

10.54 val.

            SVARSTYTASuėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10 ir 45 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3470(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10 ir 45 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.55 val.)

 

 

10.56 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-3387(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.56 val.)

 

 

 

 

 

 

10.57 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3402(3) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

            Pranešėjas – Užsienio reikalų komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

 

1–15 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 16 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            16 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

17–27 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 28 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            28 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            29 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.02 val.)

 

 

11.03 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3403(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (11.03 val.)

 

 

11.04 val.

            SVARSTYTACivilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3404(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 15 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.04 val.)

 

 

 

11.05 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 35, 56, 57, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3405(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

            Pranešėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 35, 56, 57, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.07 val.)

 

 

11.07 val.

            SVARSTYTAIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3406(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

            Pranešėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 8 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.08 val.)

 

 

11.09 val.

            SVARSTYTANeįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3407(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.10 val.)

 

 

 

 

11.11 val.

            SVARSTYTAParamos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3408(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.11 val.)

 

 

11.12 val.

            SVARSTYTAPiniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3409(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.12 val.)

 

 

11.13 val.

            SVARSTYTAŠalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3410(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.13 val.)

 

 

11.14 val.

            SVARSTYTATikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3411(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (11.14 val.)

 

 

11.15 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1, 2, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo X1 skyriumi įstatymo projektas Nr. XIIIP-3439(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1, 2, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo X1 skyriumi įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.16 val.)

 

 

11.17 val.

            SVARSTYTAŽvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 50 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3446(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA. Priimti Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 50 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.18 val.)

 

 

11.19 val.

            SVARSTYTANacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3447(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.20 val.)

 

 

11.20 val.

            SVARSTYTAKrašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10, 101 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3448(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10, 101 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.21 val.)

 

 

11.22 val.

            SVARSTYTAMokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 25, 401, 87, 108, 118, 145, 148, 156, 158 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 612 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3396(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Priimti Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 25, 401, 87, 108, 118, 145, 148, 156, 158 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 612 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (11.24 val.)

 

 

11.25 val.

            SVARSTYTAMokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3397(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (11.25 val.)

 

 

11.26 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso papildymo 1881 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3398(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 1881 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (11.27 val.)

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

11.28 val.

            SVARSTYTAMuitinės įstatymo Nr. IX-2183 papildymo 561 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3457(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 papildymo 561 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (11.28 val.)

 

 

11.29 val.

            SVARSTYTAVertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3519(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

           

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–41 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

Priedas priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Priimti Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.31 val.)

 

 

11.32 val.

            SVARSTYTAAkcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 16, 27, 44 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3520(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 16, 27, 44 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.33 val.)

 

 

11.33 val.

            SVARSTYTAFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 25, 35, 53, 56, 58, 59, 62, 82, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3521(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

            12 straipsnis (su Teisės departamento pastaba) priimtas bendru sutarimu.

 

            13 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 25, 35, 53, 56, 58, 59, 62, 82, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.34 val.)

 

 

11.35 val.

            SVARSTYTASutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3522(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.36 val.)

 

 

 

 

11.37 val.

            SVARSTYTAKolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 28, 34, 55, 130, 153, 157, 159, 171 ir 173 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3523(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba) priimtas bendru sutarimu.

3–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

NUTARTA. Priimti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 28, 34, 55, 130, 153, 157, 159, 171 ir 173 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (11.37 val.)

 

 

11.38 val.

            SVARSTYTAInformuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 2, 9, 20, 28, 30, 44, 46, 50, 65 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3524(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

NUTARTA. Priimti Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 2, 9, 20, 28, 30, 44, 46, 50, 65 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.38 val.)

 

 

11.39 val.

            SVARSTYTAAlternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 18, 25, 61 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3525(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 18, 25, 61 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.39 val.)

 

 

11.40 val.

            SVARSTYTAAkcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3526(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.41 val.)

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė pakartotinį balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 3 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (11.41 val.)

 

 

11.42 val.

            SVARSTYTALietuvos banko įstatymo Nr. I-678 437 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3527(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 437 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.42 val.)

 

 

11.43 val.

            SVARSTYTAOficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 5, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3535(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 5, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (11.44 val.)

 

 

11.44 val.

            SVARSTYTAVyriausybės įstatymo Nr.  I-464 papildymo 302 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3505(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Vyriausybės įstatymo Nr.  I-464 papildymo 302 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.45 val.)

 

 

11.46 val.

            SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-3506(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo  įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (11.46 val.)

 

 

11.47 val.

            SVARSTYTATechnologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3507(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

 

1–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Pasiūlymui pavesti Dokumentų departamentui atsižvelgi į Teisės departamento pastabą pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (11.47 val.)

 

 

11.48 val.

            SVARSTYTAProfesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3508(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

 

1–23 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

NUTARTA. Priimti Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.49 val.)

 

 

11.50 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3509(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 121 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.50 val.)

 

 

11.51 val.

SVARSTYTA:

            1. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3649.

            2. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3650  (teikėjai – R. Karbauskis / 3 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

           

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 37. Pritarta. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.52 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas (dėl projekto Nr. XIIIP-3683).

 

            Pasiūlymui leisti dabar pateikti projektą Nr. XIIIP-3683 pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.53 val.

            SVARSTYTAKonstitucijos 62, 100 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3683 (teikėjai – M. Majauskas / 45 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys M. Majauskas. 

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Gražulis, S. Tumėnas, A. Salamakinas, A. Sysas.

            Pasiūlymui 5 min. pratęsti klausimams skirtą laiką pritarta bendru sutarimu.

Klausė Seimo nariai: K. Glaveckas, A. Skardžius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, P. Gražulis.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 35, prieš – 16, susilaikė 40. Nepritarta. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.21 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 39, už pasiūlymą jį atmesti – 47. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (12.22 val.)

 

           NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-3683.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą baigti posėdį balsavo 10, už pasiūlymą tęsti posėdį ir svarstyti vakarinio posėdžio klausimus – 79. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (12.23 val.)

 

 

12.24 val.

            SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3574(2) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, R. J. Dagys) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Sysas, E. Pupinis, K. Glaveckas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, S. Gentvilas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 9, susilaikė 20. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (12.36 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

 

12.37 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3700 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (12.38 val.)

 

Replikavo Seimo narys K. Glaveckas.

 

 

12.40 val.

            SVARSTYTAVaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364, 365 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3692 (teikėjai – R. Šalaševičiūtė / 7 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, A. Sysas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (12.48 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdis baigtas

 (12.50 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė