PASIŪLYMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 46(1) IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIVP-1796(3)

 

2023 m. gegužės     d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

46

3

 

Argumentai:

Pildomo 46 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad asociacija yra savarankiškas juridinis asmuo. Veikloje vadovaujasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kt. Kadangi Visuomenės informavimo etikos asociacija savo veikla užtikrina Kodeksų nuostatų laikymąsi yra labai svarbu apibrėžti valdymo organų kompetenciją, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme. Visuomenės informavimo etikos asociacija savo veikloje vadovaujasi ir įstatais, kuriuose turi būti nurodyta, kad  Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus). Jeigu asociacijoje sudaromi keli valdymo organai, asociacijos įstatuose turi būti nustatyta kiekvieno valdymo organo kompetencija.

 

Pasiūlymas:

 

Papildyti 46 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Asociacija yra savarankiškas juridinis asmuo – asociacija, įsteigta šio straipsnio 2 dalyje išvardytų organizacijų. Ji turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitą banke. Asociacijoje turi būti nustatytas valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus). Jeigu asociacijoje sudaromi keli valdymo organai, asociacijos įstatuose turi būti nustatyta kiekvieno valdymo organo kompetencija ir funkcijos.”

 

2.

461

 

 

 

Argumentai:

Pagrindinis argumentas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatyta, kad kolegialių valdymo organų funkcijos nustatomos įstatuose. Kompetencijos ir funkcijos, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 461 straipsnyje yra perteklinės, nes pareigos yra apibrėžtos LR Asociacijų įstatyme t.y.  nurodyta, kolegialaus valdymo organo funkcijos, kurios nustatomos asociacijos įstatuose. 

 Pasiūlymas:

Panaikinti Įstatyme įtvirtintą 461 straipsnį su visomis dalimis.

Teikia:

Seimo narys                                                                                 

Linas Slušnys