2016 12 07

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2534 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO XIIP-4854

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

 

 

Argumentai:

Siūlome atidėti 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 (toliau – Įstatymas) 56 straipsnio 2 dalies nuostatų įsigaliojimo datą.

Pagal dabartinę redakciją Įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d., tačiau yra priežasčių, dėl kurių reikėtų nukelti Įstatymo 56 str. 2 d. nuostatos, pagal kurią iki 10 procentų geriausiai kolegijas baigusių studentų, siekiančių įgyti kompetencijų ir gebėjimų tęsti studijas pagal magistrantūros studijų programą, atsižvelgus į jų studijų kolegijoje rezultatus, gali studijuoti pagal universiteto vykdomas išlyginamąsias ir (ar) papildomas studijas, valstybės finansuojamoje vietoje švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, įsigaliojimo datą.  Argumentai:

1. neaišku kokiais principais vadovaujantis  nustatyti didžiausią asmenų, baigusių kolegijas, kuriems gali būti skiriamas valstybės finansavimas papildomoms ir (ar) išlyginamosioms studijoms, siekiant studijuoti magistrantūroje, skaičius, kaip šį skaičių paskirstyti tarp aukštųjų mokyklų, tarp studijų krypčių;

2. nenumatyti finansiniai ištekliai papildomoms ir (ar) išlyginamosioms studijoms. Pažymėtina, kad minėtos studijos nebūtinos visais atvejais, o priklausomai nuo asmens baigtos studijų programos gali skirtis papildomų ar išlyginamųjų studijų trukmė ir kaina, kuri gali skirtis net kelis kartus

3. atsižvelgiant į tai, kad priėmimą į papildomas ir (ar) išlyginamąsias studijas vykdo aukštosios mokyklos, reikalinga papildoma diskusija, kas turėtų nustatyti asmenų priėmimo į valstybės finansuojamas papildomų ir išlyginamųjų studijų vietas tvarką, t. y. ar priėmimas turėtų vykti visoms aukštosioms mokykloms nustatyta bendra tvarka, ar kiekvienos aukštosios mokyklos autonomiškai nustatyta tvarka.

 

Pasiūlymas:

2 straipsnio pakeitimas

               1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis, 48 straipsnio 5 dalį, 56 straipsnio 2 dalį įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 9 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6 ir 7 dalys ir 56 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai  Eugenijus Jovaiša

                      Edmundas Pupinis

                      Aušra Papirtienė

                      Arūnas Gumuliauskas

                      Levutė Staniuvienė

                      Jaroslav Narkevič

                      Gintaras Steponavičius

                      Raminta Popovienė

                      Kęstutis Smirnovas