Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-11-21  Nr. SPP-122

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (15.02 val.)

 

 

15.03 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo“ projektas Nr. XIIIP-1303 (teikėjai – E. Jovaiša / Švietimo ir mokslo komitetas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo:

 

išduota biuletenių – 91;

rasta biuletenių – 91;

                                    galiojantys biuleteniai – 87;

negaliojantys biuleteniai – 4;

už – 58;

prieš – 25;

susilaikė 4.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo“.

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė pasveikino Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininką A. Antanaitį.

 

Padėkos žodį tarė A. Antanaitis.

 

15.05 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko paskyrimo“ projektas Nr. XIIIP-1368 (teikėjai – E. Jovaiša / Švietimo ir mokslo komitetas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko paskyrimo:

 

išduota biuletenių – 91;

rasta biuletenių – 91;

                                    galiojantys biuleteniai – 86;

negaliojantys biuleteniai – 5;

už – 27;

prieš – 55;

susilaikė 4.

Nepritarta.

 

15.06 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-1361 (pateikimas).

Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 89, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (15.09 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Bastys.

 

NUTARTA:

1. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

15.10 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Tarptautiniame valiutos fonde“ projektas Nr. XIIIP-1350 (pateikimas).

Pranešėjas – finansų ministras V. Šapoka.

 

Klausė Seimo nariai: A. Baura, K. Glaveckas, A. Skardžius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (15.19 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

         

15.20 val.

SVARSTYTA:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 103 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1351.

2. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1352.

3. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1353.

4. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 481 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1354

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – finansų ministras V. Šapoka.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, J. Olekas, R. Budbergytė, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, A. Strelčiūnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Jakeliūnas, E. Pupinis, J. Olekas, R. J. Dagys.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 1, susilaikė 28. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (15.37 val.)

2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-1351 ir Nr. XIIIP-1352 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-1353 ir Nr. XIIIP-1354 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Audito komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-1353 ir Nr. XIIIP-1354 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-1351 ir Nr. XIIIP-1352 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

7. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.39 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 341, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1356 (teikėjai – LRV / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Juozapaitis (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų  frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 42. Pritarta. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (15.40 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

15.41 val.

SVARSTYTAValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 431 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-971(2) (teikėjai – LRV  /  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.           

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys T. Langaitis.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 431 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (15.43 val.)

 

 

15.44 val.

SVARSTYTAKibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-972(2) (teikėjai – LRV  /  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.           

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys T. Langaitis.

 

NUTARTA. Priimti Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (15.46 val.)

 

15.47 val.

SVARSTYTAValstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1370 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, R. Budbergytė, A. Sysas, J. Olekas, I. Degutienė, R. J. Dagys, S. Jakeliūnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, S. Jakeliūnas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 26. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.06 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA:

1. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu. (16.16 val.)

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.08 val.

SVARSTYTA:

1. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1371.

2. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 32 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1372

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, R. J. Dagys, E. Pupinis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.14 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
Nr. XIIIP-1370 svarstymo Seimo posėdyje preliminarią datą – 2017-12-14.

 

16.16 val.

SVARSTYTA. Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1373 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo narys R. J. Dagys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Liesys.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

5. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.19 val.

SVARSTYTA:

1. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 391, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1328.

2. Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4, 6, 7, 14 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1329.

3. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 44, 441, 45, 57, 58, 60, 62, 621, 101, 105 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1330.

4. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1331.

5. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1332.

6. Darbo kodekso 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1333.

7. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1334.

8. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
Nr. VIII-1509 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1335.

9. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1336.

10. Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1337.

11. Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1338.

12. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1339.

13. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1340.

14. Administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1341.

15. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1342.

16. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1343.

17. Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 6, 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1344.

18. Statistikos įstatymo Nr. I-270 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1345.

19. Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1346.

20. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 8 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1347.

21. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 114, 13, 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1348.

22. Baudžiamojo kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1349

(pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, J. Razma, V. Rinkevičius, R. Baškienė, R. J. Dagys, M. Navickienė, L. Staniuvienė, E. Pupinis, R. Šarknickas, J. Džiugelis, R. Juknevičienė, T. Tomilinas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, J. Razma, R. Šarknickas, R. J. Dagys, J. Džiugelis, J. Varžgalys, A. Matulas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 55, prieš 6, susilaikė 21. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.01 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1328 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-1341, Nr. XIIIP-1344 ir Nr. XIIIP-1349 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Užsienio reikalų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1330. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė.

 

Replikavo Seimo narys A. Sysas.

 

17.04 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1390 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė G. Skaistė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 64, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (17.06 val.)

 

17.07 val.

SVARSTYTA. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 ir 24 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1099(2) (teikėjai – G. Skaistė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė G. Skaistė.

 

Klausė Seimo nariai: L. Staniuvienė, R. J. Dagys, R. Miliūtė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė M. Navickienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

         

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (17.14 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.15 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1389 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.16 val.)

 

17.19 val.

SVARSTYTA:

1. Geležinkelių transporto kodekso 13 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1192(2).

2. Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 9, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1193(2)

(teikėjai – LRV  / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.21 val.)

 

17.22 val.

SVARSTYTAPranešėjų apsaugos įstatymo projektas Nr. XIIIP-997(2) (teikėjai – A. Bilotaitė / darbo grupė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Gailius.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas D. Gaižauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys D. Gaižauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.25 val.

SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 152, 153 straipsniais įstatymo
Nr. XII-2538 2, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1357 (teikėjai – A. Veryga, A. Kubilienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Kubilienė.

 

Klausė Seimo nariai: R. Martinėlis, A. Matulas, J. Razma, A. Vinkus, A. Salamakinas, J. Liesys, M. Majauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.43 val.)

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-05. Pritarta bendru sutarimu. (17.48 val.)

         

17.45 val.

SVARSTYTA. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1369 (teikėjai – A. Sysas / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Sysas.

 

Klausė Seimo narys S. Jovaiša.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė (dėl projekto Nr. XIIIP-1357 svarstymo datos).

 

17.49 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1308(2) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė V. Čmilytė-Nielsen.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 55, prieš 2, susilaikė 11. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (17.50 val.)

 

17.51 val.

SVARSTYTA:

1. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 5, 7, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1277.

2. Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1278

(teikėjai – V. Čmilytė-Nielsen / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Klausė Seimo narys P. Urbšys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Širinskienė, R. J. Dagys, G. Vaičekauskas, M. Majauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, M. Majauskas, R. J. Dagys, R. Martinėlis.

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 21, prieš – 20, susilaikė 24. Nepritarta. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (18.11 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 36, už pasiūlymą juos atmesti – 30. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (18.12 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti projektus Nr. XIIIP-1277 ir Nr. XIIIP-1278 iniciatoriams tobulinti.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Balsuota, ar pritarti posėdžio pirmininkės pasiūlymui pusvalandžiu pratęsti posėdį: už –  34, prieš – 12, susilaikė 11. Pritarta. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai  (18.13 val.)

 

18.14 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1367 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Urbšys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (18.15 val.)

2. Pavesti Dokumentų departamentui sujungti šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-1390, Nr. XIIIP-1389, Nr. XIIIP-1308(2) ir Nr. XIIIP-1367). Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.16 val.

SVARSTYTA:

1. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1286.

2. Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1287

(teikėjai – P. Urbšys / 5 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Urbšys.

 

Klausė Seimo nariai: V. Rinkevičius, E. Pupinis, S. Gentvilas, M. Majauskas, R. J. Dagys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Jarutis, P. Čimbaras.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Palionis (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvadų ir antikorupcinio vertinimo išvadų dėl šių projektų).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 34, prieš 1, susilaikė 17. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (18.27 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1286 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1287. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1287 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1286 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-21. Pritarta bendru sutarimu.

8. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų. Pritarta bendru sutarimu.

9. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti šių projektų antikorupcinio vertinimo išvadas. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.29 val.

SVARSTYTABaudžiamojo proceso kodekso 3, 233, 235, 254, 303, 305, 307, 309, 327, 331, 387, 444 ir 451 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1008(2) (teikėjai – LRV  /  teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (18.29 val.)

 

18.30 val.

SVARSTYTATransporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3214 (teikėjas – A. Dumbrava ) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Dumbrava, M. Majauskas.

 

Balsuota, ar pritarti pagrindinio komiteto pasiūlymui atmesti šį projektą : už –  26, prieš –  5, susilaikė 18. Nepritarta. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai  (18.32 val.)

 

NUTARTA.  Paskirti kitą – Socialinių reikalų ir darbo komitetą šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

18.35 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Artūro Liubenkos peticijos“ Nr. PNP-38 (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Artūro Liubenkos peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Artūro Liubenkos peticijoje „Dėl žmogaus bei pasirinkimo teisės pažeidimo“ pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnį ir leisti laisvės atėmimo vietų ligoninės nuteistųjų parduotuvėje įsigyti tabako gaminių, taip pat einant į pasivaikščiojimų kiemą ir kieme vartoti tabako gaminius. Balsavimo rezultatai: už 42, prieš 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 47 Seimo nariai (18.36 val.)

 

18.37 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Jurgio Bagužio peticijos“ Nr. PNP-39 (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Jurgio Bagužio peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Jurgio Bagužio peticijoje „Dėl krovininių automobilių N1 apmokestinimo“ pateiktą pasiūlymą panaikinti N1 (iki 3.5 t) kategorijos krovininių transporto priemonių naudotojo mokestį. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

18.38 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“ projektas Nr. XIIIP-1318(2) (teikėjai – I. Šimonytė / Audito komitetas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“. Balsavimo rezultatai: už – 46, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (18.39 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

18.40 val.

SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-979(2) (dėl Globėjų dienos) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė / 3 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas R. J. Dagys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.42 val.

SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1062(2) (dėl Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.43 val.

SVARSTYTA. Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 3, 19, 191 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 192 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1105(2) (teikėjai – V. Simulikas / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas S. Jovaiša.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.44 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-1165(2) (teikėjai – J. Džiugelis / Neįgaliųjų teisių komisija) (svarstymas).

 

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas S. Jovaiša.

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. J. Dagys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (18.45 val.)

 

Posėdis baigtas

 (18.45 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė