Lietuvos Respublikos Seimo savaitė

 

 

 

(2017-04-24–2017-04-28)

 

 

Leidinį rengia Seimo posėdžių sekretoriatas

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Seniūnų sueigos posėdžiai vyks
balandžio 25 ir 27 dienomis 8.30 val.

Lietuvos Tarybos salėje

(I Seimo rūmai)


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. balandžio 20 d. posėdyje*

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. balandžio 25 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

 

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

 

 

1-2.

XIIP-2731

(2)

Lobistinės veiklos įstatymo
Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai – Seimo nariai

pranešėjas – Povilas Urbšys (VVSK)

10.10–10.50

priėmimas

registracijos data

(2) 2016-06-03

TD (2) 2016-06-13

svarstymo data

(2) 2016-06-09

 

 

1-3a.

XIIP-3750

GR

Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

10.50–11.20

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas – ADK, VVSK

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3b.

XIIP-3751

GR

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3c.

XIIP-3752

GR

Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233 ir 4237 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3d.

XIIP-3753

GR

Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3e.

XIIP-3754

GR

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 64 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3f.

XIIP-3755

GR

Paslaugų įstatymo
Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3g.

XIIP-3758

GR

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3h.

XIIP-3760

GR

Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3i.

XIIP-3761

GR

Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3j.

XIIP-3763

GR

Statybos įstatymo Nr. I-1240 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-3k.

XIIP-3764

GR

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-04-27

registracijos data

2017-04-19

TD

 

 

1-4.

XIIIP-263

(2)

Įstatymo „Dėl susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRP / Linas Antanas Linkevičius (ministras)

pranešėjas – Egidijus Vareikis (URK)

11.20–11.25

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2017-03-21

URK (2) 2017-04-19

 

 

1-5.

XIIIP-394

(2)

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRP / Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėjai – Rūta Miliūtė (URK), Vytautas Bakas (NSGK)

11.25–11.30

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2017-03-21

URK (2) 2017-04-19

 

 

1-6.

XIIIP-384

(2)

Įstatymo „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolo dėl Baltijos gynybos koledžo ir jo personalo statuso pakeitimo protokolo ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRP / Raimundas Karoblis (ministras)

pranešėjai – Aušrinė Armonaitė (URK), Vytautas Bakas (NSGK)

11.30–11.35

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2017-03-23

URK (2) 2017-04-19

 

 

1-7.

XIIIP-459

Įstatymo „Dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 metų Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRP / Kęstutis Navickas (ministras)

pranešėjai – URK, Kęstutis Bacvinka (AAK)

11.35–11.40

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2017-03-23

URK

 

 

1-8.

XIIIP-460

Įstatymo „Dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 metų Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų ratifikavimo“ projektas

pranešėjai – URK, Kęstutis Bacvinka (AAK)

11.40–11.45

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2017-03-23

URK

 

 

1-9.

XIIIP-90

(2) ES

Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Kęstutis Navickas (ministras)

pranešėjai Kęstutis Mažeika (AAK), Guoda Burokienė (VVSK)

11.45–12.00

svarstymas

pateikimo data

2017-03-16

AAK (2) 2017-04-20

 

 

1-10.

XIIP-4430

(3)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Andrius Palionis/ 47 SN

pranešėjas – Viktoras Rinkevičius (BFK), Kęstutis Mažeika (AAK)

12.00–12.15

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)

pateikimo data

(2) 2016-10-11

BFK (3) 2017-04-20

 

 

1-11a.

XIIP-4481

ES

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo projektas

teikėjas – LRV / teisingumo ministras

pranešėjas – Kęstutis Masiulis (VVSK)

12.15–12.20

svarstymas

pateikimo data

2017-03-14

VVSK 2017-04-20 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

 

1-11b.

XIIP-4482

ES

Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Masiulis (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2017-03-14

VVSK 2017-04-20 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

 

1-12.

XIIP-4696

Valstybės tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Vitalijus Gailius / 8 SN / 29 SN

pranešėjas – Zenonas Streikus (VVSK)

12.20–12.25

svarstymas

pateikimo data

2017-03-30

VVSK 2017-04-20 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

 

1-13.

XIIP-3294

(3)

Biudžetinių įstaigų įstatymo
Nr. I-1113 1 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Linas Kukuraitis (ministras)

pranešėjas – Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

12.25–12.30

svarstymo tęsinys

svarstymo data

2017-04-20 pertrauka iki kito posėdžio

 

 

 

1-14.

XIIIP-495

(2) ES

Baudžiamojo proceso kodekso 8, 711 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Milda Vainiutė (ministrė)

pranešėjas – Rimas Andrikis (TTK)

12.30–12.45

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)

pateikimo data

2017-03-28

TTK (2) 2017-04-21

 

 

1-15.

XIP-3568

(2)

Baudžiamojo kodekso papildymo 1431 ir 1432 straipsniais

teikėjai – Seimo nariai

pranešėjas – Vitalijus Gailius (TTK)

12.45–12.50

svarstymas

pateikimo data

(2) 2014-06-03

TTK (2) 2017-04-21 atmesti

 

 

1-16.

XIIP-4360

(2)

Baudžiamojo kodekso 2504, 2505, 2521 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 2506 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV / teisingumo ministras

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

12.50–13.00

svarstymas

pateikimo data

2016-05-17

TTK (2) 2017-04-06

 

 

1-17.

XIIP-4575

(2)

Baudžiamojo kodekso 169, 170 ir 1711 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / teisingumo ministras

pranešėjai – Julius Sabatauskas (TTK), Rokas Žilinskas (ŽTK)

13.00–13.10

svarstymas

pateikimo data

2017-03-14

TTK (2) 2017-03-29

 

 

1-18

XIIP-4601

(2)

Patentų įstatymo Nr. I-372 2, 51, 79 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo dvyliktuoju skirsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV / teisingumo ministras

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

13.10–13.20

svarstymas

pateikimo data

2017-03-14

TTK (2) 2017-04-06

 

 

1-19.

XIIP-3354

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Jurgis Razma/ 29 SN

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

13.20–13.25

svarstymas

pateikimo data

2015-09-24

TTK 2016-03-31 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

 

1-20.

XIIP-3663

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai – Seimo nariai

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

13.25–13.30

svarstymas

pateikimo data

2015-11-05

TTK 2016-05-05 atmesti

 

 

1-21.

XIIP-3447

(2)

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Vidaus reikalų ministras

pranešėjas Julius Sabatauskas (TTK)

13.30–13.45

svarstymas

registracijos data

2016-06-02

TTK (2) 2017-04-07

 

 

1-22.

XIIIP-304

(2)

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 5 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Mindaugas Sinkevičius (ministras)

pranešėjas – Raimundas Martinėlis (EK)

13.45–14.00

svarstymas

pateikimo data

2017-03-28

EK (2) 2017-04-13

 

                     PERTRAUKA

    14.00-15.00

 

 

2-1.

Vyriausybės pusvalandis

15.00–15.30

 

 

 

2-2.

XIIIP-350

Seimo rezoliucijos „Dėl Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių“ projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius/3SN

15.30–16.00

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-02-08

 

 

2-3.

XIIIP-554

ES

Administracinių nusižengimų kodekso 250, 303, 312, 589 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 2361, 2431, 3041, 3042 straipsniais ir Kodekso priedo papildymo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

16.00–16.15

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-08

registracijos data

2017-04-14

TD

 

 

 

2-4.

XIIIP-498

Administracinių nusižengimų kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1231 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Mantas Adomėnas (Gabrielius Landsbergis)

16.15–16.25

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2017-06-08

registracijos data

2017-03-24

TD 2017-04-03

ETD 2017-03-31

 

Įstatymas buvo pakeistas

2016-12-15, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

 

2-5a.

XIIIP-279

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5, 19 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (darbo gr.)

16.25–16.50

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

registracijos data

2017-01-05

TD 2017-01-20

ETD 2017-01-20

 

 

2-5b.

XIIIP-280

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (darbo gr.)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

registracijos data

2017-01-05

TD 2017-01-20

ETD 2017-01-20

Įstatymas buvo pakeistas

2016-11-08, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

 

2-6a.

XIIP-4842

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Juozas Olekas

16.50–17.05

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

registracijos data

2016-11-04

TD 2016-11-10

ETD 2016-11-17

 

 

2-6b.

XIIP-4843

Karo policijos įstatymo
Nr. VIII-911 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Juozas Olekas

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

registracijos data

2016-11-04

TD 2016-11-10

ETD 2016-11-17

 

 

2-7a.

XIIIP-524

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Dainius Gaižauskas (Vytautas Bakas)

17.05–17.20

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-03-31

TD 2017-04-03

 

 

2-7b.

XIIIP-519

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Dainius Gaižauskas / 18 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

2017-06-27

registracijos data

2017-03-30

TD 2017-04-05

ETD 2017-04-14

 

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

2-8a

XIIIP-577

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Tomas Tomilinas

17.20–17.35

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

 

registracijos data

2017-04-20

TD

 

 

 

2-8b.

XIIIP-543

Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 3, 4, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Tomas Tomilinas

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2017-04-05

TD 2017-04-12

ETD 2017-04-19

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

2-9a.

XIIIP-

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas –

17.35–17.50

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

 

registracijos data

TD

 

 

 

2-9b.

XIIIP-516

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Palionis

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2017-03-30

TD 2017-04-07

ETD 2017-04-07

 

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

 

2-10.

Seimo narių pareiškimai

17.50–18.00

 

 

 

                    Rezerviniai klausimai:

 

 

r-1.

XIIIP-572

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-32 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Juozas Olekas (Rima Baškienė)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2017-04-20

TD

 

 

 

r-2.

XIIIP-575

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. VIII-340 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Juozas Olekas (PORDK-ja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

(2) 2017-04-20

TD (2)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Viktoras Pranckietis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. balandžio 20 d. posėdyje*

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. balandžio 27 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

 

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

 

1-2.

XIIP-4597

(2)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rokas Masiulis (ministras)

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

10.10–10.25

priėmimas

registracijos data

(2) 2017-04-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2017-04-18

 

1-3a.

XIIP-4606

(2)

Architektūros įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Aplinkos ministras

pranešėjas – Simonas Gentvilas (AAK)

10.25–10.40

priėmimas

registracijos data

(2) 2017-04-13

TD (2)

svarstymo data

(2) 2017-04-20

 

1-3b.

XIIP-4607

(2)

Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 5 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

pranešėjas – Simonas Gentvilas (AAK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2017-04-13

TD (2)

svarstymo data

(2) 2017-04-20

 

1-3c.

XIIP-4608

(2)

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 25 ir 41 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

pranešėjas – Simonas Gentvilas (AAK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2017-04-13

TD (2)

svarstymo data

(2) 2017-04-20

 

1-4a.

XIIIP-295

(4)

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjas Virgilijus Poderys (EK)

10.4011.10

priėmimas

registracijos data

(4) 2017-04-21

TD (4)

svarstymo data

(3) 2017-04-20

 

1-4b.

XIIIP-296

(3)

Akcinių bendrovių įstatymo
Nr. VIII-1835 papildymo 371 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas Virgilijus Poderys (EK)

priėmimas

registracijos data

(3) 2017-04-06

TD (3)

svarstymo data

(2) (3) 2017-04-20

 

1-5.

XIIIP-309

(3)

 

2-sujungti XIIIP-309 ir XIIIP-315

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 2, 4, 5, 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas įstatymo projektas

teikėjas – Povilas Urbšys / VVSK

pranešėjas – Zenonas Streikus (VVSK)

11.10–11.25

priėmimas

registracijos data

(3)

TD (3)

svarstymo data

(2) 2017-04-20

 

1-6.

XIIIP-495

(2) ES

Baudžiamojo proceso kodekso 8, 711 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Milda Vainiutė (ministrė)

pranešėjas – Rimas Andrikis (TTK)

11.25–11.40

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2017-04-21

TD (2)

svarstymo data

(2) 2017-04-25

 

 

1-7a.

XIIIP-488

(3)

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Ramūnas Karbauskis / 5 SN

pranešėjai – Zenonas Streikus (VVSK), Julius Sabatauskas (TTK)

11.40–12.20

svarstymas

pateikimo data

(2) 2017-03-23

VVSK

(3) 2017-04-10

 

1-7b.

XIIIP-552

Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Algis Strelčiūnas (VVSK)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – VVSK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

registracijos data

2017-04-10

TD 2017-04-12

ETD 2017-04-19

 

% % %

 

1-7.

Diskusija dėl Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos

12.30–14.00

 

                     PERTRAUKA

14.00-15.00

 

 

2-1.

Vyriausybės valanda

15.00–16.00

 

 

2-2.

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos darbotvarkė

16.00–18.50

 

 

2-3.

Seimo narių pareiškimai

18.50–19.00

 

                    Rezerviniai klausimai:

 

r-1.

Savaitės, prasidedančios gegužės 2 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas

pranešėjas – Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

Viktoras Pranckietis