LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJŲ ĮSTATYMO X-1262 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-10-28 Nr. XIIIP-3964

Vilnius

 

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projekto pavadinime vietoj žodžio „INSTITUCIJŲ“ rašytinas žodis „INSTITUCIJAS“, o įstatymo projekto 1 straipsnio pakeitimo esmėje brauktini pertekliniai žodžiai „ir jį išdėstyti taip“.

2. Atsižvelgiant į tai, kad pagal kartu teikiamo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymo projekto Reg. Nr. XIIIP-3959 2 straipsnio 12 dalį, Vadovybės apsaugos tarnybos funkcija – saugoti atstovybių patalpas įsigalios 2021 m. sausio 1 d., svarstytina, ar neturėtų būti derinama tarpusavyje šio įstatymo projekto 2 straipsnyje numatyta įstatymo įsigaliojimo data.

 

 

 


 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. irena.sambaraite.lrs.lt