RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

NUOTOLINIO NEEILINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. 32

Radviliškis

 

                      Posėdis įvyko: 2021 07 01

                      Posėdžio pirmininkas –Vytautas Simelis, savivaldybės meras;

                      Tarybos narys – Mindaugas Pauliukas

 

                      Posėdžio sekretorė – Romualda Baginienė, Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus sekretorė.

                      Dalyvauja:

                      Rajono taryboje – 25 tarybos nariai.

                      Posėdyje dalyvavo - 24  tarybos nariai.

 

1.    PROTOKOLINIS. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

2.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

3.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero komandiruotės į Grodzisk Mazowiecki miesto savivaldybę (Lenkijos Respublika).

 

1.      BALSAVIMAS: Prašome balsuoti už darbotvarkę:

Už - 24, prieš - 0, susilaikė – 0.

Meras pagarsino, kad Mero potvarkiu buvo siūlomas kandidatas į mero pavaduotojus Kazimieras Račkauskis, bet Kazimieras Račkauskis pateikė raštišką atsisakymą kandidatuoti į mero pavaduotojo pareigas. Darbotvarkės pirmas ir antras klausimai nesvarstomi.

 

Siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto nuo darbotvarkės trečio klausimo svarstymo ir balsavimo meras nusišalino, šių klausimų svarstymą pavedė tarybos nariui Mindaugui Pauliukui.

Vytautas Simelis dėl viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinimą pareiškė nuo darbotvarkės Šio klausimo svarstymo ir balsavimo (nes sprendime į komandiruotę komandiruojamas meras):

1.1.   3 klausimo „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero komandiruotės į Grodzisk Mazowiecki miesto savivaldybę (Lenkijos Respublika)“;

Balsavo: už- 23, susilaikė – 0, prieš – 0.

 

1.    PROTOKOLINIS. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas – Vytautas Simelis, Savivaldybės meras.

Klausimas nesvarstomas.

 

2.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

Pranešėjas – Vytautas Simelis, Savivaldybės meras.

Klausimas nesvarstomas.

 


 

 

3.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero komandiruotės į Grodzisk Mazowiecki miesto savivaldybę (Lenkijos Respublika).

Pranešėjas – Mindaugus Pauliukas, Tarybos narys.

NUSPRĘSTA:

Nepriimti sprendimo.

Balsavo už – 10, prieš – 0, susilaikė – 13.

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                               Vytautas Simelis

 

 

 

Tarybos narys                                                                                                      Mindaugas Pauliukas

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Romualda Baginienė