LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1555 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-11-16 Nr. XIIIP-2897

Vilnius

 

Vertindami projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Andrius Kabišaitis   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6536, el. p. [email protected]

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt