LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BRAZILIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL SAVITARPIO TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO

 

2023-03-08 Nr. XIVP-2464

Vilnius

 

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                              Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (85) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]