PASIŪLYMAI

DĖL ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo projektO

NR. XIIIP-1788(2)

 

 

2019-10-

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

 

 

Argumentai:

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektu iš esmės peržiūrimas žemės gelmių srities reglamentavimas ir įstatymas dėstomas nauja redakcija, todėl ypatingai svarbu, kad įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai būtų laiku priimti. Atsižvelgiant, kad užtruko Žemės gelmių įstatymo projekto priėmimas, siūloma keisti įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d. 2020 m. birželio 30 d.

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika