PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-4014

 

2019-11-12

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

Argumentai:

2017 m. lapkričio 22 d. Nr. S-631 Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutarties 9.1. p. buvo priimta, kad bus sudarytos prielaidos 2018-2022 m. dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams didinti.

LRV 2019 m. gegužės 8 d. nutarime Nr. 462  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos patvirtinimo“ numatyta, kad sudaromos sąlygos nuosekliai didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestį, nuo 2020 m. kasmet didinant etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc.

LRV 2017 m. kovo 13 d. nutarime Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 2.3.2 p. nustatyta, kad bus peržiūrimas tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas, kurio vienas iš prioritetų – tyrėjų ir dėstytojų atlyginimų didinimas. 

 Todėl  įvertinę LRV prioritetus ir įsipareigojimus teikiame siūlymą nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinti mokslininkų ir dėstytojų darbo užmokestį 10  proc.

 

Pasiūlymas:

Padidinti mokslininkų ir dėstytojų darbo užmokestį 10  proc. (16,8 mln. Eur.) nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Lėšų šaltinis:

 Finansų ministerijai skirti asignavimai.

 


 

Teikia

Seimo nariai                                                    (Parašas)                                  Julius Sabatauskas

Algirdas Sysas

Rasa Budbergytė

Raminta Popovienė

Dovilė Šakalienė

Linas Balsys

Bronius Bradauskas