LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 70 sTRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2023 m. d. Nr.
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

 

1. Papildyti 70 straipsnį nauju 9 punktu:

9) atsižvelgus į Teisingumo ministerijos išvadą ir įvertinus dėl jos pateiktas religinės bendrijos pastabas, rengti Seimo nutarimų dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms, atsisakymo religinei bendrijai suteikti valstybės pripažinimą ar religinei bendrijai suteikto valstybės pripažinimo atšaukimo projektus ir juos svarstyti;“.

2.  Buvusius 70 straipsnio 9, 10 ir 11 punktus laikyti atitinkamai 10, 11 ir 12 punktais.

 

 

Seimo Pirmininkas