LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 761, 762, 831 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO NR. XIV-654 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-11-22 Nr. XIVP-2559(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projekto 2 straipsnio 1 dalies pakeitimų esmėje po žodžio „straipsnį“ įrašytinas žodis „nauja“, o šio straipsnio 2 dalis dėstytina taip: „2. Buvusią 16 straipsnio 41 dalį laikyti 42 dalimi.“ (pačios 42 dalies redakcijos dėstyti nereikia).

2. Atsižvelgiant į tai, kad projektu yra keičiamas ir keičiamo įstatymo 16 straipsnis, tikslintinas įstatymo projekto pavadinimas.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. +370 5 209 6536, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. +370 5 209 6850, el. p. [email protected]