Projekto Nr. XIVP-2494(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 123¹ STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 123¹ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 123¹ straipsnį ir jį išdėstyti taip:

123¹ straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

1. Tas, kas pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas ribojamąsias priemones ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 15 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

part_075bd15ca46145b1a16d7a46db15c891_end