PASIŪLYMAS

DĖL ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-979

 

 

2017-10-17

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

1

1,2

 

Argumentai: Siekiant skatinti globą ir įvaikinimą bei pagerbti esamus globėjus ir įtėvius Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-979 buvo siūloma papildyti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą ir įteisinti Įtėvių  ir globėjų dieną, kuri būtų minima liepos 1 – ąją.
 
Siekiant ir toliau skatinti globą bei pagerbti esamus globėjus - siūlytina liepos pirmąjį sekmadienį minėti Globėjų dieną.
 
Atsižvelgiant į tai, kad tradiciškai Motinos diena, švenčiama pirmąjį gegužės sekmadieni, o pirmasis birželio sekmadienis paskelbtas Tėvo diena.
Taip pat įvertinus, tai kad jau dabar daugumoje vaikų globos institucijų stengiamasi sukurti į šeimos modelį panašesnes sąlygas, o iki 2020 metų visi vaikai turėtų gyventi šeimose ar šeimynose, bei tai kad ne visi įtėviai nori atskleisti faktą, kad jų šeimoje augantis vaikas nėra jų biologinis vaikas ir tai, jog įtėvis ar įmotė yra prilyginami biologiniams tėvams, būtų tikslinga ne liepos 1 – ąją minėti Įtėvių ir globėjų dieną, o poilsio dieną, t.y. liepos pirmąjį sekmadienį minėti Globėjų dieną.

 

Pasiūlymas:

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį  nauju 34 punktu:

„34) liepos 1-oji pirmasis sekmadienisĮtėvių ir gGlobėjų diena;“.

2.  Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 34–63 punktus laikyti atitinkamai 35–64 punktais.“

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                    Rimantė Šalaševičiūtė

 

                                                                                                                        Irena Šiaulienė

 

                                                                                                                        Andrius Palionis