PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 48, 59 IR 60 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 51 IR 591 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-282

 

2017-03-30

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

5

2

 

Argumentai:

Daugelyje kitų įstatymų plačiai naudojama sąvoka „valstybės politikai“, apibrėžta Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekse, kuris patvirtintas 2006 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. X-816. Tuo tarpu svarstomo įstatymo projekte įrašyta tiesiog „politikai“, kas sukeltų bereikalingų diskusijų dėl sąvokos interpretavimo įgyvendinant įstatymo nuostatas. Todėl tikslinga ir šiame įstatymo projekte vietoj termino „politikai“, vartoti sąvoką „valstybės politikai“.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 5 straipsniu keičiamo 60 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„4. Mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Mokyklos tarybos nariu negali būti Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų nariai, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.“

 

 

 


 

 

 

Teikia

 

Seimo narė                                                                                                                  Gintarė Skaistė