LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,

tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255

 

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSAKYMO PROJEKTĄ

 

 

 

 

 

            Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) parengė ir teikia išvadoms ir nuomonei gauti Įsakymo projektą[1].

Įsakymo projekto tikslas – patvirtinti Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą, atlikus Metodikoje[2] įtvirtintą procedūros kainos indeksavimą.

Metodikoje nurodytas infliacijos procentinis pokytis nuo paskutinio kainų patvirtinimo atitinka Metodikos 18 punkte įtvirtintas sąlygas, todėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąraše įtvirtintos motorinių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros maksimalios kainos su PVM indeksuojamos pagal Metodikos III skyriuje nustatytas formules.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Administracijos interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Įsakymo projekto. Pastabų ir pasiūlymų laukiama 10 darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.

Visos gautos pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti Įsakymo projekto derinimo pažymoje, kuri TAIS bus paskelbta prie šio aiškinamojo rašto užbaigus derinti Įsakymo projektą ir vertinti gautas pastabas ir pasiūlymus.

Įsakymo projektą parengė Administracijos Transporto veiklos skyriaus (vedėjas Virginijus Čiškauskas, tel. 8 698 75 173, el. p. [email protected]) patarėja Jelena Zimuš (tel. 8 612 02 723, el. p. [email protected]) ir Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (vedėja Aistė Usevičienė, tel. 8 694 28 850, el. p. [email protected]) patarėja Vaida Rukienė (tel. 8 688 15 190, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas su priedu, 3 lapai.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Genius Lukošius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Zimuš, tel. 8 612 02 723, el. p. [email protected]

Vaida Rukienė, tel. 8 688 15 190, el. p. [email protected]         

 


 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

2023 M. __________D. AIŠKINAMOJO RAŠTO NR. _____

ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, el. p. [email protected]

2. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“, el. p. [email protected]

3. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“, el. p. [email protected]

4. UAB Kauno techninės apžiūros centras, el. p. [email protected]

5. UAB „Transkona“, el. p. [email protected]

6. UAB Šiaulių techninių apžiūrų centras, el. p. [email protected]

7. UAB Panevėžio techninės apžiūros centras, el. p. [email protected]

8. UAB „Skirlita“, el. p. [email protected]

9. UAB Marijampolės techninės apžiūros centras, el. p. [email protected]

10. UAB Utenos techninių apžiūrų centras, el. p. [email protected]

11. UAB Telšių techninių apžiūrų centras, el. p. [email protected]

12. UAB Tauragės techninių apžiūrų centras, el. p. [email protected][1] Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (tekste – Įsakymo projektas).

[2] Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, (tekste – Metodika) III skyrius.