Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-05-14  Nr. SPP-285

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 82 Seimo nariai (10.00 val.)

 

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis visus pasveikino Steigiamojo Seimo  dienos proga ir pakvietė rytoj dalyvauti renginiuose, skirtuose šiam paminėjimui.

 

Tylos minute pagerbtas R. Kalantos atminimas

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. gegužės 14 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: V. Čmilytė-Nielsen (dėl projektų Nr. XIIIP-3442 ir Nr. XIIIP-3449), M. Majauskas (dėl projektų Nr. XIIIP-3442 ir Nr. XIIIP-3449), S. Jakeliūnas (dėl projekto Nr. XIIIP-3449), J. Sabatauskas (dėl projektų Nr. XIIIP-3442 ir Nr. XIIIP-3449).

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIIIP-3442 ir Nr. XIIIP-3449: už – 45, prieš – 36, susilaikė 15. Nepritarta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.05 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: S. Jakeliūnas (2 kartus), E. Gentvilas, P. Gražulis (2 kartus), K. Glaveckas, A. Butkevičius (2 kartus), J. Olekas (dėl projekto Nr. XIIIP-3442).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-3449: už – 51, prieš – 38, susilaikė 11. Pritarta. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.11 val.)

 

Replikavo Seimo narys M. Majauskas.

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl projekto Nr. XIIIP-3449 kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-3442: už – 50, prieš – 40, susilaikė 14. Nepritarta. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.15 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2019 m. gegužės 14 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 32, susilaikė 9. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.18 val.)

 

 

10.18 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė apie naujos balsų skaičiavimo grupės sudarymą.

 

NUTARTA. Patvirtinti tokią naują balsų skaičiavimo grupę:

A. Anušauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

S. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcija);

J. Imbrasas (frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

A. Maldeikienė (Mišri Seimo narių grupė);

            I. Rozova (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija);

A. Salamakinas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

J. Varžgalys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija). Pritarta bendru sutarimu.     

 

10.19 val.

SVARSTYTA:

            1. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2970(2)ES.

            2. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2971(2)ES.

            3. Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 3 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2972(2)ES (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas V. Sinkevičius.

Papildomo – Audito komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovė A. Bilotaitė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narė A. Bilotaitė.

 

Projekto Nr. XIIIP-2970(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Sinkevičius

 

Dėl A. Bilotaitės pirmos pataisos, susijusios su vidaus sandoriais, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Bilotaitė, P. Urbšys.

Balsuota dėl A. Bilotaitės pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 25, prieš – 38, susilaikė 37. Nepriimta. (Užsiregistravo 101 Seimo nariai (10.31 val.)

 

Pranešėjas informavo, kad, nepritarus pirmai A. Bilotaitės pataisai, nebereikia balsuoti dėl visų likusių jos pataisų, susijusių su vidaus sandoriais.

 

Balsuota dėl J. Varkalio pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 19, prieš – 33, susilaikė 46. Nepriimta. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.33 val.)

Pranešėjas informavo, kad, nepritarus J. Varkalio pirmai pataisai, nebereikia balsuoti dėl jo antros pataisos.

 

Dėl visų Audito komiteto pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė  (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Audito komiteto pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Pritarti projektui Nr. XIIIP-2970(2)ES po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 1, susilaikė 4. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.39 val.)

 

Projekto Nr. XIIIP-2971(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Sinkevičius

 

Pranešėjas informavo, kad sprendimas dėl A. Bilotaitės pataisų, susijusių su vidaus sandoriais, jau priimtas svarstant ankstesnį projektą.

 

Dėl visų Audito komiteto pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Bilotaitė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Audito komiteto pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Pritarti projektui Nr. XIIIP-2971(2)ES po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Pritarti projektui Nr. XIIIP-2972(2)ES po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.45 val.

            SVARSTYTAViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3389(2) (teikėjai – R. Miliūtė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R. Miliūtė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.46 val.

SVARSTYTA:

            1. Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 5, 15, 17, 20, 30, 32 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3099(2).

            2. Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 10, 29, 45, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir 52, 53 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-3100(2) (teikėjai – A. Palionis, V. Ąžuolas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Varžgalys.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.48 val.

            SVARSTYTAValstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-3181(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Ąžuolas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.49 val.

            SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas Nr. XIIIP-3442 (teikėjai – R. Karbauskis / 44 Seimo nariai) (pateikimas).

           

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 59, prieš – 32, susilaikė 7. Pritarta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.49 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

 

10.50 val.

            SVARSTYTA. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2420(3) (teikėjai – V. Ačienė, J. Varžgalys / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Rinkevičius.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė M. Navickienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-2420(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Rinkevičius

 

Balsuota dėl J. Varkalio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 33, prieš – 13, susilaikė 50. Nepriimta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.54 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.56 val.

            SVARSTYTAIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 12, 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2457 (teikėja – A. Norkienė) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Dumbrava (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-2457.  Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 5, susilaikė 14. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.58 val.)

 

 

10.59 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1987(2) (teikėjai – A. Butkevičius, R. Šalaševičiūtė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Rimkus.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gaidžiūnas.

 

Projekto Nr. XIIIP-1987(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.04 val.

SVARSTYTA:

            1. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3191(2).

            2. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3192(2) (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, A. Matulas, A. Veryga.

 

Projekto Nr. XIIIP-3191(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl A. Matulo, R. Martinėlio ir I. Degutienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

Balsuota dėl A. Matulo, R. Martinėlio ir I. Degutienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 42, prieš – 35, susilaikė 20. Nepriimta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (11.26 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3191(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 33. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (11.27 val.)

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

 

Projekto Nr. XIIIP-3192(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl A. Matulo, R. Martinėlio ir I. Degutienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, J. Olekas.

 

Balsuota dėl A. Matulo, R. Martinėlio ir I. Degutienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 44, prieš – 36, susilaikė 20. Nepriimta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.33 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, A. Veryga.

 

            NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3192(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 64, prieš 2, susilaikė 38. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.36 val.)

 

 

11.37 val.

            SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas Nr. XIIIP-3442 (teikėjai – R. Karbauskis / 44 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

            Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, M. Majauskas, S. Gentvilas, D. Kreivys, J. Olekas.

 

Pasiūlymui skirti diskusijai pusę valandos pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), J. Sabatauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), V. Čmilytė-Nielsen (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu), A. Butkevičius, P. Gražulis, D. Kreivys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, S. Jakeliūnas, M. Majauskas, M. Adomėnas, D. Kreivys, T. Tomilinas, J. Olekas, M. Puidokas.

 

            Balsuota, ar priimti šią rezoliuciją be pataisų: už – 47, prieš – 51, susilaikė 1. Nepritarta. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (12.45 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Maldeikienė, M. Majauskas, A. Butkevičius, E. Gentvilas, A. Kubilius, S. Jakeliūnas.

 

 

12.51 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 24, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2974GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas M. Lingė.

 

            Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, N. Puteikis, A. Sysas, G. Burokienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Urbšys, V. Čmilytė-Nielsen, G. Burokienė.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 43, už pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu – 42. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (13.09 val.)

 

NUTARTA:

            1. Svarstyti grąžintą įstatymą iš naujo.

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam grąžintam įstatymui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio grąžinto įstatymo svarstymą Seimo posėdyje 2019-05-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad rytinio posėdžio darbotvarkės neapsvarstyti klausimai bus svarstomi vakariniame posėdyje.

 

 

Posėdis baigtas

 (13.12 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

                                                                                                                   

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė