Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-02-09  Nr. SPP-242

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos pradžią.

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen pasveikino Seimo narius T. Bičiūną, O. Leiputę, V. Giraitytę-Juškevičienę, M. Danielę, A. Vinkų, R. Miliūtę praėjusių jubiliejų ir asmeninių švenčių proga.

 

 

12.05 val.

Informaciniai pranešimai

 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad Seimo nariai R. Tamašunienė ir Č. Olševski pranešė, kad pasitraukia iš Lietuvos regionų frakcijos narių. Taip pat informavo, kad Seimo nariai J. Pinskus ir A. Palionis pasitraukia iš Lietuvos regionų frakcijos narių ir prašo juos įrašyti į Mišrią Seimo narių grupę.

Posėdžio pirmininkė pranešė apie Respublikos Prezidento grąžintą Seimui pakartotinai svarstyti Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

 

 

12.06 val.

SVARSTYTA. Seimo 2023 m. vasario 9 d. (ketvirtadienio) posėdžio darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo narys A. Nekrošius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė klausimams Nr. KLA-17 ir Nr. KLA-18 skirti daugiau laiko).

 

Užsiregistravo 113 Seimo narių (12.07 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Lietuvos regionų frakcijos Seime nebeliko, kai Seimo nariai perėjo į Mišrią Seimo narių grupę.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo 2023 m. vasario 9 d. (ketvirtadienio) posėdžio darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.08 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2417 (teikėjai – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, J. Sabatauskas) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Sabatauskas.

 

Klausė Seimo nariai: L. Savickas, T. Tomilinas, K. Mažeika, O. Leiputė, L. Nagienė, A. Nekrošius, R. Budbergytė, D. Kepenis, P. Gražulis, J. Razma.

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo projekto kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, A. Mazuronis, E. Gentvilas.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 113 Seimo narių (12.36 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

 

12.38 val.

Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen atsakymai į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus Nr. KLA-18

 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus  (pagal Seimo statuto 29 straipsnį).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Nekrošius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė Seimo Pirmininkę atsakyti į Seimo narių klausimus), V. Fiodorovas, A. Širinskienė, A. Nekrošius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė atsakyti į klausimus nenumatytais atvejais), K. Mažeika, P. Gražulis, J. Razma, A. Sysas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu pakvietė Seimo Pirmininkę į frakciją atsakyti į kilusius papildomus klausimus), A. Širinskienė.

 

Kalbėjo Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

 

13.07 val.

Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės atsakymai į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus Nr. KLA-17

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Generalinės prokurorės atsakymams į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 straipsnį) skiriama 15 min., atsakymams į žodžiu užduotus klausimus – 15 min.

 

Generalinė prokurorė N. Grunskienė atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus ir posėdžio metu žodžiu užduotus klausimus.

 

Kalbėjo Seimo narys L. Savickas.

Klausė Seimo nariai: S. Skvernelis, L. Savickas, O. Leiputė, R. Tamašunienė, A. Mazuronis, A. Nekrošius, E. Gentvilas, V. Valkiūnas, E. Rudelienė, A. Bagdonas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Gedvilas, A. Nekrošius, P. Gražulis.

Posėdžio pirmininkas pratęsė klausti skirtą laiką dar 15 min.

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas, P. Gražulis, V. Targamadzė, R. Šarknickas, G. Surplys.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Klausė Seimo nariai: R. Budbergytė, D. Kepenis, L. Nagienė, D. Gaižauskas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Fiodorovas.

Posėdžio pirmininkas pratęsė klausti skirtą laiką, kad galėtų užduoti klausimus dar keturi Seimo nariai.

Klausė Seimo nariai: K. Mažeika, K. Vilkauskas, I. Kačinskaitė-Urbonienė, V. Ąžuolas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

 

14.06 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo“ projektas Nr. XIVP-2415 (teikėjai – S. Skvernelis / 56 Seimo nariai) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė L. Nagienė (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką dėl 1-5 klausimo).

 

Balsuota dėl opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ prašymo daryti pusės valandos pertrauką dėl 1-5 klausimo: už – 38. Pritarta. Užsiregistravo 80 Seimo narių (14.06 val.).

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką dėl šio klausimo.

 

 

14.08 val. 

SVARSTYTA:

1. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 366 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2413.

2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2414 (teikėjai – V. Bakas / 13 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

Klausė Seimo nariai: R. Baškienė, T. Tomilinas, D. Kepenis, L. Nagienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, L. Slušnys.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 11, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2416 (teikėjai – D. Šakalienė / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė D. Šakalienė.

 

Klausė Seimo nariai: O. Leiputė, K. Vilkauskas, R. Baškienė, A. Navickas, P. Gražulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Dobrowolska, P. Gražulis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad jau prasidėjo balsavimo dėl projektų intervalas, ir informavo, kad toliau bus balsuojama po kiekvieno projekto.

 

Kalbėjo Seimo narė L. Nagienė (siūlė paskirti Švietimo ir mokslo komitetą papildomu komitetu).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 100 Seimo narių (14.52 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą, Švietimo ir mokslo komitetą ir Žmogaus teisių komitetą papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.54 val. 

SVARSTYTA:

1. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 366 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2413.

2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2414 (teikėjai – V. Bakas / 13 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (14.54 val.).

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2413 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2414 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą, Teisės ir teisėtvarkos komitetą ir Žmogaus teisių komitetą papildomais komitetais projektui Nr. XIVP-2413 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą, Švietimo ir mokslo komitetą ir Žmogaus teisių komitetą papildomais komitetais projektui Nr. XIVP-2414 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

 

14.55 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo“ projektas Nr. XIVP-2415 (teikėjai – S. Skvernelis / 56 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys S. Skvernelis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Mazuronis, L. Savickas, R. Tamašunienė, D. Kepenis, K. Vilkauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Mazuronis, M. Lingė.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 52, prieš – 44, susilaikė 16. Nepritarta. Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.22 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 53, už pasiūlymą jį atmesti – 60. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.23 val.).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIVP-2415.

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė R. Budbergytė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – komisijos sudarymą).

Replikavo Seimo nariai: E. Gentvilas, S. Jovaiša, S. Skvernelis.

 

 

15.26 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso Nr. IX-785 176, 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2419 (teikėjai – V. Giraitytė-Juškevičienė / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

Seimo narys V. Gapšys pradėjo šio projekto pateikimą.

 

Posėdžio pirmininkas atkreipė dėmesį, kad Seimo narys V. Gapšys nėra vienas iš šio projekto teikėjų, todėl negali jo pateikti.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė šiuo klausimu techninę pertrauką.

 

 

15.28 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2411 (teikėjai – D. Šakalienė / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė D. Šakalienė.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Nekrošius, V. Ąžuolas, L. Nagienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė O. Leiputė.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 65, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 69 Seimo nariai (15.40 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą ir Žmogaus teisių komitetą papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.41 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso Nr. IX-785 176, 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2419 (teikėjai – V. Giraitytė-Juškevičienė / 4 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys V. Fiodorovas.

 

Klausė Seimo narys J. Razma.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 45, prieš – 0, susilaikė 17. Užsiregistravo 64 Seimo nariai (15.44 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.45 val. 

SVARSTYTA:

1. Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2405 (teikėjai – V. Bakas / 15 Seimo narių).

2. Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2404 (teikėjai – V. Bakas / 14 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

Klausė Seimo narys B. Matelis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 68, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 70 Seimo narių (15.50 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-03-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.51 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys D. Kepenis paskelbė pareiškimą.

Seimo narys R. Šarknickas paskelbė pareiškimą.

Seimo narys V. Ąžuolas paskelbė pareiškimą.

Seimo narys D. Gaižauskas paskelbė pareiškimą.

Seimo narys V. Valkiūnas paskelbė pareiškimą.

 

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

Posėdis baigtas

 (16.12 val.)

 

Neeilinė sesija baigta

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Vytautas Mitalas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rima Staričenkaitė