2019-11-04

 

PASIŪLYMAS

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO XXVI SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1751 STRAIPSNIU

ĮSTATYMo projekto Nr. XIIIP-3126(2)

 

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

 

 

Argumentai:

 Įvertinus tai, kad politinės partijos ir politinės kampanijos gali gauti ne tik materialinę, bet ir kitokią paramą, kuri taip pat gali būti įvertinta finansine išraiška ir viršyti 500 MGL dydžio sumą, bei siekiant išvengti baudžiamojo įstatymo spragų, tikslintina 1751 straipsnio 1 dalies dispozicijos formuluotė.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1751 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1751 straipsniu:

1751 straipsnis. Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas

1.  Tas, kas neteisėtai teikė lėšas ar kitokią materialinę paramą, kurių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2.  Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narė                                                                                                               Agnė Širinskienė