LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO NR. I-1571 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-01-17 Nr. XIVP-2390

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Siekiant teisinio aiškumo, siūlytume patikslinti projekto 2 straipsnio nuostatas ir nustatyti, kad šio įstatymo 1 straipsniu keičiamoje Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pirma kadencija pradedama skaičiuoti jam laimėjus viešą konkursą ir paskyrus jį į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]