2019-07-11

 

PASIŪLYMAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-3339(2)

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

1.   1.

 

1

 

1

 

Argumentai:

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 straipsniu nustatytos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų ir pareigūnų funkcijos, veiklos organizavimo principai, ir 12 straipsniu nustatytos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės ir pareigos išskirtinai sietini tik su teisėtumo ir teisėtvarkos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje užtikrinimu.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 1 str. 1 d. numatoma aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikti įgaliojimus pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už savivaldybių tarybų patvirtintų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių pažeidimus, kurie nesietini su aplinkos apsaugos pareigūnų funkcijomis. Ši nauja funkcija gali būti reikšmingas trukdis tiesioginių aplinkos apsaugos funkcijų vykdymui. Gyvosios gamtos apsaugą vykdo vos 50 pareigūnų. Aplinkos apsaugos pareigūnų (priešingai nuo savivaldos institucijų) darbas organizuojamas taip, kad į pažeidimus būtų reaguojama bet kuriuo metu (24/7). Tai reiškia, kad į pranešimus apie nesaugų elgesį vandenyje savaitgaliais ar kitu ne darbo metu privalės reaguoti AA pareigūnai. Be to įstatymuose nėra nustatyta aiškiai atsakomybė savivaldos institucijoms kontroliuoti saugaus elgesio vandenyje taisyklių laikymąsi.   Atsižvelgiant į tai tikėtina, kad administracinių bylų nagrinėjimą/teiseną privalės vykdyti AA pareigūnai iki galo (negalės perduoti pvz. savivaldos pareigūnams).   .

Todėl siūlau nepritarti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nuostatoms ir išbraukti įstatymo 1 straipsnio 1 dalį

 

Pasiūlymas:

Siūloma išbraukti 1 straipsnio 1 dalį:

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas.

1.    Pakeisti 589 straipsnio 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 111, 114, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 straipsniuose, 276 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalyse, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 306, 307, 308, 3081, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – ir dėl 491 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                               Kęstutis Mažeika