PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3653(3)

 

 

2020-05-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

16

1

 

Argumentai:

Techninės klaidos atitaisymas.

Pasiūlymas:

16 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d., išskyrus šio straipsnio 2 ir 5 dalis ir 3 straipsnį.

 

 

 


 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Kęstutis Mažeika