LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

2018-11-19 Nr. XIIIP-2692(2)

Vilnius

 

 

Įstatymo projektas atitinka Konstituciją, įstatymus, teisėkūros principus ir teisės technikos taisyklių reikalavimus.

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]