PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAUKINĖS AUGALIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1226 PAKEITIMO

ĮSTATYMO XIIIP-3816 (3)

 

2020-06-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

7

2

10

Argumentai:

 Pasiūlymu siūloma nevaržyti asmenims galimybės lankytis miškuose ir juose naudoti laukinių augalų ir grybų išteklius,   kaip tai numato Miškų įstatymas,  ir  žemės savininko ar valdytojo sutikimo reikalauti tuo atveju, kai renkami riešutai, grybai, uogos privačioje ne miško  žemėje arčiau kaip 100 m. nuo savininkų sodybų.

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti  7 straipsnio  2 dalies 10 punktą   ir jį išdėstyti taip:

 

2. Naudojant laukinių augalų ir grybų išteklius vandens telkinio ar žemės savininko (jeigu žemės valdytojas yra kitas asmuo, negu savininkas – tada žemės valdytojo) sutikimas reikalingas šiais atvejais:

 

,, 10. renkant riešutus, grybus,  uogas  privačioje ne miško  žemėje arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų‘‘.

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                               Kęstutis Mažeika

                                                                                                           

                                                                                                            Virginija Vingrienė