Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-08-20  Nr. SPP-318

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė neeilinės sesijos pradžią.

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

Užsiregistravo 100 Seimo narių (10.02 val.)

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. rugpjūčio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis

         

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2019 m. rugpjūčio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Estijos žmones su Estijos nepriklausomybės diena.

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Seimo narius V. Kravčionok ir E. Pupinį jų gimtadienių proga.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

10.04 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos“ projektas Nr. XIIIP-3770(2) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, K. Glaveckas, A. Salamakinas, A. Sysas, J. Sabatauskas, S. Gentvilas, J. Razma.

         

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 8, susilaikė 21. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.13 val.)

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 10, susilaikė 28. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.20 val.)

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, K. Glaveckas, J. Razma, P. Gražulis, V. Čmilytė-Nielsen, J. Bernatonis.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos“. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 11, susilaikė 28. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.30 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: I. Degutienė, E. Gentvilas, J. Bernatonis.

 

Įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo

procedūra

 

10.35 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo (pagal Seimo statuto 198 straipsnį)“ projektas Nr. XIIIP-3773(2) (teikėjas – V. Pranckietis).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Jarutis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką. Pritarta bendru sutarimu.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

10.36 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo „Dėl pritarimo Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūros siūlymui į Europos Komisijos narius“ projektas Nr. XIIIP-3761 (teikėjai – Lietuvos Respublikos Vyriausybė / S. Skvernelis) (pateikimas).

Pranešėjas – Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Europos Komisijos narius V. Sinkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, Ž. Pavilionis, E. Pupinis, A. Mazuronis, A. Armonaitė, K. Glaveckas, S. Tumėnas, S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

2. Pagrindinis komitetas – Europos reikalų komitetas.

3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-08-22.

 

Įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo

procedūra (tęsinys)

 

11.04 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo (pagal Seimo statuto 198 straipsnį)“ projektas Nr. XIIIP-3773(2) (teikėjas – V. Pranckietis).

Pranešėjas – Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

aplinkos ministras K. Mažeika,

ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius,

energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

finansų ministras V. Šapoka,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

paskirtasis susisiekimo ministras J. Narkevičius,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius,

teisingumo ministras E. Jankevičius,

užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius,

paskirtoji vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė,

paskirtasis žemės ūkio ministras A. Palionis.

 

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis pristatė naujai paskirtus Vyriausybės narius.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

Posėdžio pirmininkas paaiškino klausimų Vyriausybei pateikimo procedūrą.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo narių klausimus atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis ir naujai paskirti ministrai.

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), A. Gedvilienė (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), A. Anušauskas (į klausimą atsakė paskirtasis žemės ūkio ministras A. Palionis), E. Pupinis (į klausimą atsakė paskirtasis žemės ūkio ministras A. Palionis), A. Armonaitė (į klausimą atsakė paskirtasis žemės ūkio ministras A. Palionis), K. Glaveckas (į klausimus atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis ir paskirtasis susisiekimo ministras J. Narkevičius), A. Dumbrava (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis ir paskirtasis susisiekimo ministras J. Narkevičius), A. Mazuronis (į klausimą atsakė paskirtasis susisiekimo ministras J. Narkevičius), S. Tumėnas (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), V. Aleknaitė-Abramikienė (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), T. Tomilinas (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), A. Sysas (į klausimą atsakė paskirtasis žemės ūkio ministras A. Palionis, paskirtoji vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė ir paskirtasis susisiekimo ministras J. Narkevičius), A. Šimas (į klausimą atsakė paskirtoji vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė).

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Klausė Seimo nariai: A. Salamakinas (į klausimą atsakė paskirtasis žemės ūkio ministras A. Palionis), J. Sabatauskas (į klausimą atsakė paskirtoji vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė), I. Haase (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), S. Gentvilas (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis), J. Razma (į klausimą atsakė paskirtoji vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė ir paskirtasis susisiekimo ministras J. Narkevičius), V. Čmilytė-Nielsen (į klausimą atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis).

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Sabatauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), V. Čmilytė-Nielsen (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu), S. Tumėnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), P. Urbšys.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą dėl įgaliojimų suteikimo Vyriausybei balsuoti šiandien balsavo 68, už  pasiūlymą šį projektą perduoti svarstyti komitetams ir frakcijoms – 26. Pritarta pirmajam pasiūlymui. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (12.29 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, A. Armonaitė.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 198 straipsniu, n u t a r i a:

Suteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojimus iš naujo pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 27, susilaikė 9. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (12.33 val.)

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Vyriausybės narius ir pranešė, kad prisaikdinimo procedūra vyks 14 valandą.

 

Replikavo Seimo nariai: E. Gentvilas, A. Sysas, M. Majauskas, A. Matulas, S. Gentvilas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Zingeris.

 

Posėdis baigtas

 (12.40 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                    Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė