PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMo Nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymui XIVP-159(2)

2020-01-08

Vilnius

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1

4

 

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į tai, kad darbdavys, kuriam pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos, gali neteikti pranešimų apie darbuotojų atleidimus Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, tikslinga numatyti galimybę sankcijų taikymo išmoką skirti tik tais atvejais, kai asmens, kurio darbdaviui pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos, darbo sutartis sudaryta iki sankcijų paskelbimo.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

„91 straipsnis. Sankcijų taikymo išmoka

1. Teisę į sankcijų taikymo išmoką turi asmuo, kurio darbo sutartis sudaryta iki sankcijų paskelbimo dienos ir kuris yra atleistas iš Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje registruoto darbdavio, kuriam pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos, arba asmuo, kurio darbdaviui pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos ir kuriam Fondo valdybos nustatyta tvarka Registre įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaigos data.

 

2. Sankcijų taikymo išmoka šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims mokama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.“

 

 

 

 

Seimo nariai                                                                                                   

 

Zenonas Streikus

Linas Kukuraitis

Tomas Tomilinas

Mindaugas Puidoka