Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-12-12  Nr. SPP-131

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

15.01 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų, 2019 metų ir 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Nr. XIIIP-1241(2) (teikėjai – LRV / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (15.01 val.)

 

Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 (patikslintas) straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, A. Sysas, S. Jakeliūnas, J. Olekas.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2018 metų, 2019 metų ir 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“. Balsavimo rezultatai: už – 65, prieš – 3, susilaikė 27. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (15.08 val.)

 

15.09 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1473 (pateikimo tęsinys, svarstymas ir priėmimas).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Jarutis, A. Anušauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 19, susilaikė 16. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (15.11 val.)

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, A. Anušauskas, P. Gražulis.

 

Replikavo Seimo nariai: R. J. Dagys, P. Gražulis, A. Anušauskas, E. Gentvilas.

 

Projekto Nr. XIIIP-1473 pataisų svarstymas

 

Dėl R. Morkūnaitės-Mikulėnienės pataisos kalbėjo Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Balsuota dėl R. Morkūnaitės-Mikulėnienės pataisos: už – 31, prieš – 43, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.29 val.)

 

Dėl P. Saudargo ir R. Morkūnaitės-Mikulėnienės pataisos kalbėjo Seimo narys  P. Saudargas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, J. Sabatauskas.

Balsuota dėl P. Saudargo ir R. Morkūnaitės-Mikulėnienės pataisos: už – 37, prieš – 34, susilaikė 39. Nepriimta. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.34 val.)

 

Dėl P. Gražulio pataisos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis. 

Balsuota dėl P. Gražulio pataisos: už – 17, prieš – 31, susilaikė 56. Nepriimta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.37 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, J. Jarutis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 32, susilaikė 16. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.40 val.)

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: J. Jarutis, A. Anušauskas, V. Rinkevičius, P. Saudargas, P. Gražulis, S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 32, susilaikė 13. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.51 val.)

 

Replikavo Seimo narys A. Anušauskas.

 

15.53 val.

SVARSTYTA. 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1212(3) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, A. Matulas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), I. Degutienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-1212(3) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl A. Dumbravos pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narė A. Bilotaitė.

Balsuota dėl A. Dumbravos pasiūlymo: už – 57, prieš – 19, susilaikė 31. Priimta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (16.17 val.)

 

Dėl G. Landsbergio, J. Oleko, A. Matulo ir kt. pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl G. Landsbergio, J. Oleko, A. Matulo ir kt. pasiūlymo: už – 52, prieš – 30, susilaikė 33. Nepriimta. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (16.23 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje su posėdžio metu priimta pataisa. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 31, susilaikė 14. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (16.26 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, M. Majauskas, M. Puidokas, I. Šimonytė, S. Jakeliūnas, G. Landsbergis.

 

Kalbėjo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

Kalbėjo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

NUTARTA. Priimti 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 31, susilaikė 12. (Užsiregistravo 119 Seimo narių (16.42 val.)

 

16.43 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1213(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

Replikavo Seimo nariai: M. Majauskas, J. Olekas, V. Sinkevičius.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio I. Degutienės, A. Matulo ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.  

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 3 straipsnio I. Degutienės, A. Matulo ir kt. pataisą: už – 41. Pritarta. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (16.48 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl 3 straipsnio I. Degutienės, A. Matulo ir kt. pataisos: už – 44, prieš – 35, susilaikė 24. Nepriimta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (16.51 val.)

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: R. Martinėlis, A. Matulas, A. Veryga, J. Razma, R. J. Dagys.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 10, susilaikė 26. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (16.59 val.)

 

17.00 val.

SVARSTYTA. Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1011(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (17.01 val.)

 

17.02 val.

SVARSTYTA. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1012(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (17.02 val.)

 

17.03 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Tarptautiniame valiutos fonde“ projektas Nr. XIIIP-1350(2) (teikėjai – LRV / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas ir priėmimas).

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Tarptautiniame valiutos fonde“. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (17.06 val.)

 

17.07 val.

SVARSTYTA. Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1211(2) (teikėjai – LRV / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas ir priėmimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas D. Kreivys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (17.09 val.)

 

17.10 val.

SVARSTYTA. Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 375, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių  ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 161, 377 straipsniais ir 1 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1080(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Šalaševičiūtė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), Z. Streikus (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, R. J. Dagys.

 

Projekto Nr. XIIIP-1080(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Širinskienė

 

Dėl 10 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Streikus (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 10 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 29 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Streikus.   

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad šios pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 29 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 4, susilaikė 23. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (17.33 val.)

 

 17.34 val.

SVARSTYTA. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių, Įstatymo priedėlio pakeitimo ir 51 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1081(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Šalaševičiūtė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), Z. Streikus (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, K. Masiulis, V. Bakas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 7, susilaikė 11. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (17.41 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Sysas (kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją dėl Seimo nario V. Bako jam mestų kaltinimų), K. Masiulis.

 

17.45 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 342, 346, 348, 3652 ir 3654 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1082(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.46 val.

SVARSTYTA. Bausmių vykdymo kodekso 59 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1083(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.47 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1433 (pateikimas).

Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Olekas, A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).  

 

Replikavo Seimo narė I. Šimonytė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, A. Sysas.

 

NUTARTASvarstyti projektus Nr. XIIIP-1080(2), Nr. XIIIP-1081(2), Nr. XIIIP-1082(2), Nr. XIIIP-1083(2) ir Nr. XIIIP-1433 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už – 58, prieš – 9, susilaikė 19. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (17.52 val.)

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė šių projektų priėmimo procedūrą.

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio dėl projektų Nr. XIIIP-1080(2), Nr. XIIIP-1081(2), Nr. XIIIP-1082(2), Nr. XIIIP-1083(2) ir Nr. XIIIP-1433: už – 27, prieš – 41, susilaikė 18. Pritarta. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (17.53 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio dėl projektų Nr. XIIIP-1080(2), Nr. XIIIP-1081(2), Nr. XIIIP-1082(2), Nr. XIIIP-1083(2) ir Nr. XIIIP-1433.

 

NUTARTA. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1433 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Paskirti projekto  Nr. XIIIP-1433 preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

         

17.54 val.

SVARSTYTAAdvokatūros įstatymo Nr. IX-2066 7, 8, 13, 14, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 56, 57, 58, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-812(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė. 

 

Projekto Nr. XIIIP-812(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Širinskienė

 

Dėl S. Šedbaro pataisų kalbėjo Seimo narys S. Šedbaras  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone, atsiėmė pataisas).  

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–21 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 7, 8, 13, 14, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 56, 57, 58, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (17.59 val.)

 

18.00 val.

SVARSTYTA. Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo
Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIIIP-1117(2) (teikėjai – LRV / žemės ūkio ministras B. Markauskas)
(svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Stančikas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 1, susilaikė 20. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (18.03 val.)

 

18.04 val.

SVARSTYTA. Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1202(2) (teikėjas – T. Tomilinas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (18.06 val.)

 

18.07 val.

SVARSTYTAValstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1370(2) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis)
(svarstymas ir priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. J. Dagys.

 

Projekto Nr. XIIIP-1370(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. J. Dagys

 

Dėl 12 straipsnio A. Dumbravos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava.  

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą, todėl ji nesvarstoma.

 

Dėl 13 straipsnio A. Dumbravos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava (atsiėmė pataisą).  

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl ankstesnio balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Replikavo Seimo nariai: V. Bakas, A. Sysas, R. J. Dagys, N. Puteikis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–32 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymą
. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (18.15 val.)

 

18.16 val.

SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1371(3) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. J. Dagys.

 

Projekto Nr. XIIIP-1371(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. J. Dagys

 

Dėl 2 straipsnio A. Dumbravos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Dumbravos pataisos: už – 17, prieš – 23, susilaikė 36. Nepriimta. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (18.20 val.)

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.21 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 32 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1372(2) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. J. Dagys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šiuos projektus ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

18.21 val.

SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1371(3) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

NUTARTA. Priimti Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (18.23 val.)

         

18.23 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 32 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1372(2) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Visi straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 32 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (18.24 val.)

 

18.25 val.

SVARSTYTA. Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1373(2) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas ir priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė G. Skaistė.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (18.26 val.)

 

18.27 val.

SVARSTYTA. Kino įstatymo Nr. IX-752 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1097(2) (teikėjai – LRV / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kernagis.

 

Projekto Nr. XIIIP-1097(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Kernagis

 

Dėl 2 straipsnio L. Kasčiūno, V. Bako ir V. Kernagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).  

 

Dėl 14 straipsnio L. Kasčiūno, V. Bako ir V. Kernagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).   

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Visi straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Kino įstatymo Nr. IX-752 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (18.31 val.)

 

18.31 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 496 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1098(2) (teikėjai – LRV / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomo – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kernagis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 496 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (18.33 val.)

 

18.34 val.

SVARSTYTA. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1209(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Varkalys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Olekas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-1209(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl 2 straipsnio A. Kubilienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė.   

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: D. Kaminskas, I. Šimonytė.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Kubilienės pataisos: už – 52, prieš – 16, susilaikė 16. Priimta. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (18.43 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), A. Širinskienė.

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 29, prieš –  43, susilaikė 11. Pritarta. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (18.45 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

18.46 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Evelinos Karalevičienės paskyrimo Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke“ projektas Nr. XIIIP-1398 (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 26, prieš – 43, susilaikė 12. Pritarta. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (18.47 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

18.48 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ projektas Nr. XIIIP-1476 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Kultūros komiteto pirmininkas R. Karbauskis.

 

Klausė Seimo nariai: N. Puteikis, V. Juozapaitis.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (18.50 val.)

 

18.50 val.

SVARSTYTA:

1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1461.

2. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1462.

3. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 7 straipsnio pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-290 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1463.

4. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1464

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka).

Pranešėjas – aplinkos viceministras D. Krinickas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, R. Baškienė.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Mažeika, V. Vingrienė, R. Šarknickas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika, S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 0, susilaikė 17. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (19.06 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šiuos projektus ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: R. Šarknickas, V. Bakas.

 

19.08 val.

SVARSTYTA:

1. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 1091 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1416ES.

2. Administracinių nusižengimų kodekso 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 3081 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1417

(pateikimas).

Pranešėjas – aplinkos viceministras D. Krinickas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1416ES svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1417 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1417 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.11 val.

SVARSTYTAKaro prievolės įstatymo Nr. I-1593 3, 15 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1440 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

 

Klausė Seimo nariai: J. Olekas, R. Martinėlis, A. Šimas, A. Vinkus.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

19.22 val.

SVARSTYTA:

1. Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 18 straipsnių pakeitimo, 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1441.

2. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 8, 9, 421 ir 71 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1442.

3. Administracinių nusižengimų kodekso 479, 480 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1443.

4. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1 ir 16 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-1444

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Pranešėjas – krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (19.31 val.)

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-1441 ir Nr. XIIIP-1444 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1442           svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-1443 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1441 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-1444 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

8. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.32 val.

SVARSTYTA. Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1439 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.37 val.

SVARSTYTA. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-198 (pateikimas).

Pranešėja – teisingumo ministrė M. Vainiutė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Šimas, J. Olekas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, A. Anušauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 6, susilaikė 7. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (19.49 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

19.50 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1290 (teikėjai – A. Širinskienė, A. Veryga / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Olekas, R. Martinėlis, E. Pupinis, S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (19.57 val.)

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pratęsti posėdį pritarta bendru sutarimu.

 

19.59 val.

SVARSTYTA. Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1379 (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Sinkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Rinkevičius, J. Olekas, R. J. Dagys, K. Masiulis, M. Majauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (20.11 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

20.12 val.

SVARSTYTA. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1261(2) (teikėjai – N. Puteikis / Audito komitetas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas N. Puteikis.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas P. Urbšys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Projekto Nr. XIIIP-1261(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas N. Puteikis

 

Dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys. 

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, J. Razma.

Balsuota dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos: už – 24, prieš – 14, susilaikė 20. Nepriimta. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (20.18 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad kitų Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų svarstyti nebereikia.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

20.20 val.

SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1321(2) (sujungti Nr. XIIIP-1204 ir Nr. XIIIP-1321) (teikėjai – E. Jovaiša, A. Gumuliauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

20.22 val.

SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 721 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1423(2) (teikėjai – E. Jovaiša / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

20.23 val.

SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1424(2) (teikėjas – E. Jovaiša) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (20.24 val.)

 

20.25 val.

SVARSTYTA:

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-687(2).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 415, 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-688(2)

(teikėjai – LRV / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

20.26 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1422 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (20.27 val.)

 

20.28 val.

SVARSTYTA. Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-1539 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1912 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1420 (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Šedbaras.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

20.30 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1478 (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo narys J. Olekas.

         

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Liesys (opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 20. Pritarta. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (20.33 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Replikavo Seimo narys J. Olekas.

 

20.35 val.

SVARSTYTA:

1. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1466.

2. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1467.

3. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 papildymo 301 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1468

(prie projekto Nr. XIIIP-1351) (teikėjai – P. Urbšys / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (pateikimas) (Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo svarstyti skubos tvarka).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P. Urbšys.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, J. Olekas, R. J. Dagys, J. Razma.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, E. Pupinis.

         

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 38, prieš 3, susilaikė 11. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (20.46 val.)

2. Paskirti  Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvadų dėl projektų Nr. XIIIP-1466, Nr. XIIIP-1467 ir Nr. XIIIP-1468), P. Urbšys.

 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui prašyti Vyriausybės išvadų dėl projektų Nr. XIIIP-1466, Nr. XIIIP-1467 ir Nr. XIIIP-1468: už – 14, prieš – 23, susilaikė 13. Nepritarta. (Užsiregistravo 50 Seimo narių  (20.48 val.)

 

20.48 val.

SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1469 (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Norkienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

         

20.51 val.

SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1408 (teikėjai – P. Urbšys / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas / 33 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Urbšys.

 

Klausė Seimo nariai: J. Olekas, J. Razma, J. Sabatauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, E. Pupinis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 40, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 49 Seimo nariai (20.58 val.)

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė Dokumentų departamentui sujungti šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-1483 ir Nr. XIIIP-1422). Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (20.59 val.)

 

Posėdis baigtas

 (20.59 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė