Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-06-13  Nr. SPP-285

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.00 val.)

 

 

10.00 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2023 m. birželio 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė (Mišrios Seimo narių grupės vardu siūlė įtraukti į darbotvarkę Vyriausybės pusvalandį ir vidaus reikalų ministrės atsakymus), A. Mazuronis (Darbo partijos frakcijos vardu reikalavo pakviesti vidaus reikalų ministrę į tribūną šiandien), O. Leiputė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu pasisakė dėl darbotvarkės ir pasveikino visus Antanus su Antaninėmis), A. Veryga (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė balsuoti dėl Vyriausybės pusvalandžio įtraukimo į darbotvarkę), J. Razma, L. Nagienė (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu siūlė įtraukti į darbotvarkę Vyriausybės pusvalandį, kad vidaus reikalų ministrė atsakytų į klausimus), V. Gapšys, T. V. Raskevičius.

 

Posėdžio pirmininkė priminė Seimo statuto 209 straipsnį, reglamentuojantį antradieninius Vyriausybės pusvalandžius.

 

Balsuota dėl frakcijų siūlymo kviesti vidaus reikalų ministrę iš anksto nesuformulavus klausimų: už – 61, prieš – 48, susilaikė 17. Nepritarta. Užsiregistravo 126 Seimo nariai (10.13 val.).

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo 2023 m. birželio 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už – 65, prieš – 43, susilaikė 16. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (10.14 val.).

 

 

10.15 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2688(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–16 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: R. Baškienė, I. Kačinskaitė-Urbonienė, J. Džiugelis.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.21 val.

SVARSTYTA. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2689(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.21 val.

SVARSTYTA. Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo Nr. XIV-789 3, 4, 7, 12 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2631(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.22 val.

SVARSTYTA. Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2632(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.22 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2762(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.23 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2577(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Matulas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.24 val.

SVARSTYTA. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2630(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas L. Slušnys.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.25 val.

SVARSTYTA. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2740(2) (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Juška.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

 

Replikavo Seimo narys R. Juška.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.29 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2803(2) (teikėjai – A. Petrošius / 10 Seimo narių) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas A. Petrošius.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl Seimo narių J. Razmos ir V. Semeškos pasiūlymo dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti Seimo narių J. Razmos ir V. Semeškos pasiūlymą dėl 2 straipsnio: už – 13. Nepritarta. Užsiregistravo 30 Seimo narių (10.32 val.).

 

Dėl Seimo nario V. Semeškos pasiūlymo dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti Seimo nario V. Semeškos pasiūlymą dėl 2 straipsnio: už – 8. Nepritarta. Užsiregistravo 23 Seimo nariai (10.34 val.).

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas, V. Semeška, A. Petrošius, J. Razma, D. Griškevičius, M. Puidokas, A. Širinskienė, E. Pupinis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 116, prieš – 2, susilaikė 9. Užsiregistravo 128 Seimo nariai (10.49 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: V. Pranckietis, K. Masiulis, V. Fiodorovas, V. Semeška.

 

 

10.52 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2688(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.52 val.).

 

 

10.53 val.

SVARSTYTA. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2689(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (10.53 val.)

 

Replikavo ir dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V. Pranckietis, O. Leiputė, J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), A. Bilotaitė, L. Nagienė, D. Šakalienė, A. Veryga, A. Mazuronis (dėl opozicinių frakcijų susitikimo su vidaus reikalų ministre), A. Butkevičius, A. Bilotaitė, M. Navickienė (prašė perbalsuoti dėl šio projekto), V. Ąžuolas, A. Mazuronis, S. Skvernelis, E. Dobrowolska, J. Razma.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (11.06 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

11.07 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2577(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 70, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.07 val.).

 

 

11.07 val.

SVARSTYTA. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2630(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 64, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 69 Seimo nariai (11.07 val.).

 

 

11.08 val.

SVARSTYTA. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2740(2) (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 70 Seimo narių (11.08 val.).

 

 

11.09 val.

SVARSTYTA. Įstatymo Nr. I-833 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2744(2) (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Petrošius.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 69 Seimo nariai (11.10 val.).

 

 

11.11 val.

SVARSTYTA. Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2662(2) (teikėjai – V. Bakas / 17 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 67, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 69 Seimo nariai (11.12 val.).

 

 

11.12 val.

SVARSTYTA: 

1. Baudžiamojo kodekso 1001, 1003 ir 1131 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2547(2).

2. Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2548(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 67, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.13 val.).

 

 

11.14 val.

SVARSTYTA:

1. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 381, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2808.

2. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11, 111 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2809.

3. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2810.

4. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 5 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2811 (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – sveikatos apsaugos viceministras A. Pečkauskas.

 

Klausė Seimo nariai: O. Leiputė, L. Nagienė, A. Veryga, V. Giraitytė-Juškevičienė.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo nariai: K. Adomaitis, D. Kepenis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.37 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys A. Vinkus perskaitė pareiškimą (savo ir Seimo nario V. Ąžuolo vardu).

 

 

11.43 val. 

SVARSTYTA:

1. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 72, 73, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2857 (prie Nr. XIVP-2502(2).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2858 (prie Nr. XIVP-2502(2) (teikėjai – S. Gentvilas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Mažeika, A. Skardžius, D. Kepenis (11.58 val.).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, D. Kepenis (12.00 val.).

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.52 val. 

SVARSTYTA:

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2866.

2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 61 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2867 (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimas).

Pranešėjas – aplinkos ministras S. Gentvilas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys D. Kepenis (taip pat klausė ir kalbėjo dėl motyvų dėl projektų Nr. XIVP-2857 ir Nr. XIVP-2858).

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, E. Pupinis, K. Mažeika, K. Vilkauskas, A. Skardžius, R. Žemaitaitis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, K. Mažeika.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

12.17 val. 

SVARSTYTA:

1. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 186, 20, 31, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2863.

2. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 19, 25, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2864.

3. Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2865 (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimas) (Vyriausybė siūlė svarstyti skubos tvarka).

Pranešėja – ekonomikos ir inovacijų viceministrė I. Valeškaitė.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, K. Mažeika, A. Skardžius, V. Ąžuolas, A. Sysas.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 21. Užsiregistravo 100 Seimo narių (12.24 val.).

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už – 60, prieš – 10, susilaikė 34. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (12.26 val.).

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.26 val.

SVARSTYTA. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2689(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (12.27 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

12.28 val.

SVARSTYTA:

1. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 381, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2808.

2. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11, 111 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2809.

3. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2810.

4. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 5 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2811 (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 2, susilaikė 24. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (12.28 val.).

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.29 val. 

SVARSTYTA:

1. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 72, 73, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2857 (prie Nr. XIVP-2502(2).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2858 (prie Nr. XIVP-2502(2) (teikėjai – S. Gentvilas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 1, susilaikė 33. Užsiregistravo 117 Seimo narių (12.29 val.).

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2857 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2858 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.30 val. 

SVARSTYTA:

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2866.

2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 61 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2867 (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 58, prieš – 6, susilaikė 49. Užsiregistravo 114 Seimo narių (12.30 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2866 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2867 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.32 val.

SVARSTYTA:

1. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2878.

2. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2880.

3. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2879 (teikėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma) (svarstymas).

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 112 Seimo narių (12.32 val.).

 

 

12.33 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2878 (teikėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 112 Seimo narių (12.33 val.).

 

 

12.33 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2880 (teikėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 6. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (12.34 val.).

 

 

12.34 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2879 (teikėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 112 Seimo narių (12.34 val.).

 

Balsuota dėl pasiūlymo rytiniame posėdyje baigti dienos darbotvarkę: už – 104, prieš – 5, susilaikė 2. Pritarta. Užsiregistravo 113 Seimo narių (12.35 val.).

 

 

12.35 val. 

SVARSTYTA:

1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2609.

2. Žemės įstatymo Nr. I-446 23, 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2610.

3. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 6, 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2611 (teikėjai – A. Gedvilienė, S. Gentvilas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Gedvilienė.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, V. Giraitytė-Juškevičienė, E. Pupinis, K. Mažeika, V. Ąžuolas, A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Masiulis.

 

Posėdžio pirmininkas pratęsė balsavimo intervalą, kol bus baigti svarstyti likę projektai.

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 58, prieš – 6, susilaikė 44. Pritarta. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (12.52 val.).

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, K. Mažeika (siūlė prašyti Vyriausybės išvados), K. Adomaitis.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą.

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-2610 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šių projektų. Balsavimo rezultatai: už – 56, prieš – 18, susilaikė 31. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (12.55 val.).

 

Replikavo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

 

12.57 val. 

SVARSTYTA:

1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2750.

2. Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2751 (teikėjai – M. Skritulskas / 36 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys M. Skritulskas.

 

Klausė Seimo nariai: V. Fiodorovas, E. Pupinis, R. Šarknickas, K. Masiulis, I. Kačinskaitė-Urbonienė, A. Skardžius.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 93, prieš – 0, susilaikė 7. Pritarta. Užsiregistravo 100 Seimo narių (13.12 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, A. Skardžius.

 

Kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas (siūlė paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti).

 

Įvyko alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto šiems projektams svarstyti: už Ekonomikos komitetą balsavo 59, už Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą – 36. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 96 Seimo nariai (13.16 val.).

 

Kalbėjo Seimo narys J. Jarutis (dėl šių projekto svarstymo šioje pavasario sesijoje).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas (prašė patikslinti prieš tai buvusio balsavimo (dėl pritarimo po pateikimo) rezultatus: jis – už).

 

 

13.17 val. 

SVARSTYTA. Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2859 (teikėjai – J. Urbanavičius / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Urbanavičius.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, R. Vaitkus, K. Mažeika.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Mažeika.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 62, prieš – 1, susilaikė 23. Užsiregistravo 86 Seimo nariai (13.23 val.).

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis (Darbo partijos frakcijos vardu dėl posėdžių darbotvarkės).

 

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (13.25 val.)

 

Posėdis baigtas

 (13.26 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                          Jurgis Razma

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                         Vytautas Mitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                          Rima Staričenkaitė