LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO NR. XIV-1381 92 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMO
PROJEKTO

 

2023-03-22 Nr. XIVP-2541

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Kaip matyti iš projekto turinio, juo siūloma pakeisti ne Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo, o šiuo konstituciniu įstatymu patvirtinto Rinkimų kodekso 92 straipsnį. Kadangi Rinkimų kodeksas yra patvirtintas konstituciniu įstatymu, šio kodekso teisinė forma taip pat yra konstitucinis įstatymas, kuris pagal Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalį keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma priimamu konstituciniu įstatymu. Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas taisytinas – jo dalis „patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381“ išbrauktina, o prieš žodį „įstatymas“ įrašytinas žodis „konstitucinis“.

2.    Iš projekto aiškinamojo rašto matyti, kad projektu siekiama palengvinti rinkimų stebėtojams galimybę užfiksuoti galimus rinkimų pažeidimus, suteikiant jiems teisę fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus be galimo pažeidėjo ir greta esančių asmenų sutikimo, tačiau pagal projektu siūlomą Rinkimų kodekso 92 straipsnio 8 dalies 5 punkto formuluotę ši rinkimų stebėtojų teisė nebūtų niekaip susieta su rinkimų pažeidimų fiksavimu (rinkimų stebėtojai įgytų teisę visus rinkimuose dalyvaujančius asmenis fotografuoti ir filmuoti be jų sutikimo), taigi svarstytina, ar siūloma nuostata atitinka siekiamą tikslą ir ar jos nereikėtų suformuluoti tiksliau apibrėžiant nurodytos rinkimų stebėtojų teisės apimtį.

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]