Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-09-24  Nr. SPP-441

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 80 Seimo narių (10.00 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas priminė balsų skaičiavimo grupės sudėtį, nes šiandien vyks slaptas balsavimas.

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2020 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-5203).

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-5203: už – 33, prieš – 29, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (10.02 val.)

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2020 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 2, susilaikė 22. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (10.03 val.)

 

 

10.04 val.

            SVARSTYTAVaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3899(2) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, A,. Papirtienė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–32 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

NUTARTA. Priimti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.06 val.)

 

 

10.06 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3900(2) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, A,. Papirtienė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.07 val.)

 

 

10.08 val.

            SVARSTYTANekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1, 2, 6, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4382(2) (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras A. Palionis) (priėmimas).

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1, 2, 6, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.08 val.)

 

 

10.09 val.

            SVARSTYTAValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3779(2) (teikėjai – A. Kubilienė / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėja – Audito komiteto atstovė A. Jankuvienė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.11 val.)

 

 

10.12 val.

            SVARSTYTALaukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3816(3) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimo tęsinys).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

            Pasiūlymui 7 straipsnį ir 2 straipsnį (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) laikyti nepriimtais pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 7 straipsnio V. Vingrienės pataisų kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 7 straipsnio V. Vingrienės pataisas: už – 45. Pritarta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.16 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šių pataisų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, K. Masiulis.

 

Balsuota dėl 7 straipsnio V. Vingrienės pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas: už – 31, prieš – 6, susilaikė 43. Nepriimtos. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.20 val.)

 

            7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) V. Vingrienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) V. Vingrienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, P. Urbšys, T. Tomilinas, V. Vingrienė. K. Masiulis, V. Ąžuolas.

 

NUTARTA. Priimti Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 47, prieš – 3, susilaikė 31. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.29 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Stančikas, P. Saudargas, P. Urbšys.

 

Tylos minute pagerbtas Lietuvos žydų aukų  atminimas

 

10.32 val.

            SVARSTYTALaukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3817(3) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

            Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Dėl 4 straipsnio V. Rinkevičiaus ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: V. Ąžuolas, P. Urbšys.

Balsuota dėl 4 straipsnio V. Rinkevičiaus ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 37, prieš – 10, susilaikė 30. Nepriimta. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (10.38 val.)

 

Replikavo Seimo narys T. Tomilinas.

 

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

5–34 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad visų likusių 35 straipsnio V. Rinkevičiaus ir kt. pataisų svarstyti nebereikia, nes sprendimas jau priimtas svarstant 4 straipsnį.

 

35 straipsnis priimti bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–35 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) V. Vingrienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) V. Vingrienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

NUTARTA. Priimti Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (10.47 val.)

 

 

10.48 val.

            SVARSTYTASaugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 2, 3, 10, 11, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101, 102 ir 103 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3818(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

            Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

1–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            11 straipsnis (su V. Vingrienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

           

NUTARTA. Priimti Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 2, 3, 10, 11, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101, 102 ir 103 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (10.50 val.)

 

 

10.51 val.

            SVARSTYTAMedžioklės įstatymo Nr. IX-966 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3819(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

            3 straipsnis (su V. Vingrienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (10.51 val.)

 

 

10.52 val.

            SVARSTYTASaugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3820(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

            3 straipsnis (su V. Vingrienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (10.52 val.)

 

 

10.53 val.

            SVARSTYTAGyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3821(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

            3 straipsnis (su V. Vingrienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, T. Tomilinas, K. Mažeika, S. Jovaiša.

 

NUTARTA. Priimti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.59 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Kubilienė, P. Saudargas, L. Balsys.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

 

 

11.04 val.

            SVARSTYTALigos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 5 ir 111 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5191(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas T. Tomilinas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė.

 

 

11.07 val.

            SVARSTYTAValstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5117 (teikėjai – A. Anušauskas / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Anušauskas.

 

Klausė Seimo narys R. Šarknickas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys A. Sysas.

 

 

11.12 val.

            SVARSTYTALukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo Nr. XIII-3202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5203 (teikėjai – R. Karbauskis / 27 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Gumuliauskas.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Armonaitė, A. Anušauskas, J. Razma, L. Balsys, I. Haase.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, A. Armonaitė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 15, susilaikė 8. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.25 val.)

            2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-15. Pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, A. Sysas (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto), P. Urbšys, A. Anušauskas, A. Salamakinas (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto), E. Jovaiša.

 

Balsuota, ar prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto: už – 37, prieš – 22, susilaikė 28. Nepritarta. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai  (11.30 val.)

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

 

Replikavo Seimo nariai: I. Haase, V. Juozapaitis, A. Armonaitė, E. Jovaiša, V. Juozapaitis, P. Urbšys.

 

 

 

 

11.36 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Marių Bajorą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku“ projektas Nr. XIIIP-5133(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 13.00 val. iki 13.20 val.

 

 

11.39 val.

            SVARSTYTATransporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4083(3) (teikėjai – R. Petrauskienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Rinkevičius.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė P. Kuzmickienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-4083(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Rinkevičius

 

Dėl S. Gentvilo pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl S. Gentvilo pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl K. Smirnovo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Smirnovas (atsiėmė šią pataisą)

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.44 val.

            SVARSTYTA:

            1. Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4447(6).

2. Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 1, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4448(6) (teikėjas – V. Juozapaitis) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Juozapaitis. 

 

Klausė Seimo narys S. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

            Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys V. Juozapaitis.

 

           

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (11.49 val.)

            2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-4447(6) svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-4447(6) svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-4448(6) svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-4448(6) svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-11-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

PERTRAUKA

(11.52 – 12.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 13.00 val. iki 13.20 val., ir yra pakeitimas – vietoj M. Puidoko į balsų skaičiavimo grupę Mišri Seimo narių grupė deleguoja P. Urbšį.

 

 

 

12.00 val.

Vyriausybės valanda

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

pavaduojantis Ministrą Pirmininką energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

aplinkos ministras K. Mažeika,

ekonomikos ir inovacijų ministras R. Sinkevičius,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius,

užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius,

vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė.

 

 

Į Seimo narės A. Bilotaitės  klausimą (dėl greitųjų testų pirkimo) atsakė pavaduojantis Ministrą Pirmininką energetikos ministras Ž. Vaičiūnas, atsakymą papildė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario G. Vaičekausko klausimą (dėl priemonių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židiniams valdyti) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės R. Budbergytė klausimą (dėl greitųjų testų pirkimo) atsakė pavaduojantis Ministrą Pirmininką energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario P. Čimbaro klausimą (dėl daugiabučių namų dujų apskaitos skaitliukų) atsakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario R. Šarknicko klausimą (dėl Turto banko veiksmų) atsakė pavaduojantis Ministrą Pirmininką energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario A. Vinkaus klausimą (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) antros bangos) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės R. Petrauskienės klausimą (dėl greitųjų testų pirkimo) atsakė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė.

Į Seimo nario E. Gentvilo klausimą (dėl pasiūlymų greitiesiems testams pirkti) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl santykių su Aplinkos apsaugos darbuotojų profsąjunga ir kolektyvinės sutarties nuostatų vykdymo) atsakė aplinkos ministras K. Mažeika.

Į Seimo narės A. Armonaitės klausimą (dėl vakcinos pirkimo) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario T. Tomilino klausimą (dėl Astravo AE) atsakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario J. Razmos klausimą (dėl nacionalinio saugumo aspektų strateginėse energetikos įmonėse) atsakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis, atsakymą papildė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano finansavimo) atsakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas, atsakymą papildė aplinkos ministras K. Mažeika.

Į Seimo nario L. Jonaičio klausimą (dėl ugdymo įstaigų vadovų atlyginimų) atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Į Seimo nario M. Puidoko klausimą (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo ir galimybės sunkiems pacientams patekti į gydymo įstaigas) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario A. Nekrošiaus klausimą (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Raseinių krašte) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, atsakymą papildė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Į Seimo nario Ž. Pavilionio klausimą (dėl tiriamosios žurnalistikos duomenų apie PKN Orlen įmonę) atsakė užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius.

Į Seimo nario V. Bako klausimą (dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo) atsakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario A. Dumbravos klausimą (dėl Zarasų kraštui bendrajame plane numatytų lėšų) atsakė aplinkos ministras K. Mažeika.

Į Seimo nario G. Steponavičiaus klausimą (dėl Baltarusijos studentų finansavimo) atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Į Seimo nario E. Pupinio klausimą (dėl profesinės reabilitacijos) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Į Seimo nario A. Kupčinsko klausimą (dėl Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų perspektyvų) atsakė susisiekimo ministrą pavaduojantis aplinkos ministras K. Mažeika.

 

 

PERTRAUKA

(12.54 – 14.00 val.)

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad rytinis posėdis baigtas.

 

           

Posėdis baigtas

 (14.00 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė