PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS  SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 26, 261, 262, 30 ir 39 STRAIPSNIŲ, V SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 341 STRAIPSNIU  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1298(2)

2022-12-04    

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1.

7

39

6

 

 

 

Argumentai: Atsižvelgiant į medikų kreipimąsi ir išsakytus argumentus teikiamas pasiūlymas išbraukti Įstatymo projekto Nr. XIVP-1298(2) 7 straipsnio 39 straipsnio 6 punktą. Medikų bendruomenė pažymi, jog nebespėja įvertinti nuolatinių pakeitimų dėl kompensuojamų vaistų ir medicininių priemonių sąrašo, naujų vaistų kodų ir nuolat jaučia grėsmę, kad bus nubausti išieškant žalą dėl padarytos netyčinės klaidos ar dar blogiau, dėl siekio suteikti pacientui patogesnę ar efektyvesnę pagalbą. Prieš kelis mėnesius gydytojų bendruomenė viešai iškėlė klausimą dėl žalos išieškojimo už kompensuojamus vaistus, kai dėl ydingos vaistų kompensavimo tvarkos gydytojai turi susimokėti valstybei baudas už neva patirtą žalą. Tačiau į problemos sprendimo poreikį neatsižvelgta, priešingai, ji dar pagilinama šiuo įstatymo projektu. 

 

Pasiūlymas: Išbraukti  įstatymo projekto Nr. XIVP-1298(2)  7 straipsnio 39 straipsnio 6 punktą: 

 

6) grąžinti dėl neteisėtai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl už šias paslaugas neteisėtai pateiktų apmokėti sąskaitų, dėl neteisėtai išrašytų ir išduotų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių neteisėtai gautas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas;

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

Orinta Leiputė

Dovilė Šakalienė

Linas Jonauskas

Eugenijus Sabutis

Rasa Budbergytė