2017-12-07

(data)


 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-1227

 


 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

 

 

 

Argumentai:

 

Dar 2008 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos partizanų vadų, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto, gynybos pajėgų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir kitų nužudytų Laisvės kovų dalyvių palaikų užkasimo vietų nustatymo ir tinkamo sutvarkymo“, kuriame nurodoma nustatyti ir paskelbti visuomenei Lietuvos partizanų vadų Jono Žemaičio-Vytauto ir Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų užkasimo vietas.

Vykdant šią rezoliuciją Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atliko išsamų tiriamąjį darbą – nustatyta, kad 1956-1969 m. mirties bausmė buvo vykdoma Vilniuje dviejose vietose. Už vadinamuosius „politinius“ (pagal SSRS BK 58-ąjį straipsnį) nusikaltimus pasmerkti asmenys buvo žudomi LSSR KGB Vidaus kalėjime (nuo 1959 m. – Tardymo izoliatoriuje), o už kriminalinius nusikaltimus nubaustieji – LSSR MVD kalėjime Nr. 1 (Lukiškių kalėjime). Per šį laikotarpį buvo sušaudyti 205 asmenys: 129 buvo sušaudyti Lukiškių kalėjime, o 76, tarp  jų ir A. Ramanauskas-Vanagas – LSSR KGB Vidaus kalėjime. Taip pat rasta duomenų, kad sušaudytųjų palaikai buvo užkasami vienose iš dabar neveikiančių Vilniaus miesto kapinių. 2017 m. Centras savo lėšomis šiose kapinėse vykdė archeologinius tyrimus. Ištirta 14 kapaviečių, - 60 m² plotas. Iš jų 9-ose kapavietėse aptikta 16 asmenų su šautiniais kaukolių sužalojimais. Dauguma palaikų paveikti cheminėmis medžiagomis.

Šiuo metu Centro lėšomis atliekami sušaudytų asmenų palaikų ir menamų aukų giminių DNR tyrimai.

Vykdant minėtą LR Seimo rezoliuciją ir minint A. Ramanausko – Vanago 100-ąsias metines, Centras numato 2018 m. toliau tęsti A. Ramanausko – Vanago ir kitų partizanų bei politinių kalinių palaikų paiešką. Numatomiems papildomiems archyviniams tyrimams bei archeologiniams tyrimams apie 300 m² kapinių plote, palaikų ekshumacijai, rastų palaikų antropologiniams, fotosugretinimo, DNR ir kitiems būtiniems teismo ekspertizės tyrimams atlikti reikės apie 45 000 eurų.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektą „Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“ teikiame šį pasiūlymą.

 

 

Pasiūlymas:

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui papildomai skirti 45 tūkst. Eur., kurie būtų naudojami Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paieškai.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės skolos valdymui skirti asignavimai.

 

 

 

Teikia

 

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Paulius Saudargas

 

Gintarė Skaistė