PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO NUTARIMO „DĖL VALSTYBINIŲ  UNIVERSITETŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTUI  XIIIP-717

 

2017-06-13

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

23.1

Argumentai:

Siekiant sukoncentruoti sporto mokslo ir studijų intelektinį potencialą vienoje vietoje Lietuvoje, siūlome užtikrinti jau veikiančio Lietuvos sporto universitetų veiklą, reorganizuojant jį į Sporto mokslo akademiją.

Pasiūlymas:

Pakeisti Nutarimo Plano IV skyriaus 23.1 punktą:

23.1.  Įsteigti Kauno universitetą, kitus Kauno apskrityje veikiančius universitetus (Aleksandro Stulginskio universitetą, Kauno technologijos universitetą, Lietuvos sporto universitetą ir Vytauto Didžiojo universitetą) reorganizuoti prijungiant prie  naujai įsteigto Kauno universiteto.“

 

 

 

23.3

    Pasiūlymas:

Pakeisti Nutarimo Plano IV skyriaus 23.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „23.3.  Optimizavimo proceso valdymo ir potencialo pakankamumo požiūriu Kaune gali veikti vienas profilinis universitetas du specializuoti universitetai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Sporto mokslo akademija.“

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai  :                                                                        Jonas Liesys

                                                                                               Gediminas Vasiliauskas

                                                                                               Jonas Jarutis

                                                                                               Virgilijus Alekna      

                                                                                               Laurynas Kasčiūnas