Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-12-21  Nr. SPP-340

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Užsiregistravo 96 Seimo nariai (14.10 val.)

 

            14.11 val.

            Diskusija Valstybės gynybos stiprinimo ambicija

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad į Seimo posėdį atvyko Lietuvos kariuomenės ir Prezidentūros atstovai.

 

Pranešėjas – krašto apsaugos viceministras Ž. Tomkus perskaitė pranešimą ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: V. Mitalas, D. Gaižauskas, S. Skvernelis, D. Šakalienė.

 

 

14.37 val.

SVARSTYTA:

1.  Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3402.

2. Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 1, 2, 8, 12 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3403.

3. Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 2 ir 22 straipsnių pakeitimo Nr. XIVP-3404.

4. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3405.

5. Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3406.

6. Administracinių nusižengimų kodekso 5174 , 560, 5601 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3407.

7. Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 64 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3408.

8. Baudžiamojo kodekso papildymo 3141 straipsniu ir 330 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3409.

9. Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 181 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3410.

10. Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3411.

11. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3412 (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (pateikimas).

Pranešėjas – krašto apsaugos ministras A. Anušauskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Bagdonas, D. Šakalienė, G. Paluckas, K. Adomaitis, V. Ąžuolas, V. Rakutis, E. Pupinis, L. Nagienė, S. Skvernelis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, S. Skvernelis.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 1, susilaikė 25. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.11 val.).

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-3402, Nr. XIVP-3403, Nr. XIVP-3404, Nr. XIVP-3405, Nr. XIVP-3406, Nr. XIVP-3408, Nr. XIVP-3410, Nr. XIVP-3411 ir Nr. XIVP-3412 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-3407, Nr. XIVP-3409 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3412 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti Užsienio reikalų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3406 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.13 val.

            SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymas (projektas Nr. XIVP-3311GR) (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja I. Segalovičienė.

 

            Klausė Seimo nariai: J. Džiugelis, L. Kukuraitis, T. Tomilinas, M. Navickienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Kukuraitis, J. Džiugelis, L. Nagienė, M. Navickienė.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 48, už pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu – 64. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.40 val.)

 

NUTARTA. Laikyti šį įstatymą nepriimtu

 

Replikavo Seimo nariai: L. Kukuraitis, M. Navickienė, V. Ąžuolas, G. Skaistė, T. Tomilinas, K. Adomaitis, M. Navickienė, J. Džiugelis, T. Tomilinas.

 

 

15.49 val.

SVARSTYTA:

1.  Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3399.

2. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 101, 60, 63, 64 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3400 (teikėjas – L. Kasčiūnas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Pocius, D. Gaižauskas, K. Vilkauskas, V. Valkiūnas, A. Skardžius.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Rakutis.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (16.03 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys V. Valkiūnas (prašė patikslinti šio balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

16.04 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms (Sąjungininkų reagavimo pajėgoms) priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų, NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse bei Europos Sąjungos kovinėje grupėje tarnybą atliekančių Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas Nr. XIVP-3386(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas, užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms (Sąjungininkų reagavimo pajėgoms) priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų, NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse bei Europos Sąjungos kovinėje grupėje tarnybą atliekančių Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (16.04 val.).

 

 

16.05 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas Nr. XIVP-3387(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas, užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (16.05 val.).

 

 

16.05 val.

            SVARSTYTATabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2791(2) (teikėjai – V. Kernagis / 24 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto atstovė M. Danielė.

 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio R. Žemaitaičio pirmą pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 4. Nepritarta. Užsiregistravo 25 Seimo nariai (16.07 val.).

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio R. Žemaitaičio antrą pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 5. Nepritarta. Užsiregistravo 20 Seimo narių (16.07 val.).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio A. Matulo pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas (prašė balsuoti dėl jo pataisos).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narės: L. Nagienė, I. Kačinskaitė-Urbonienė.

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Matulo pataisos: už – 66, prieš – 10, susilaikė 20. Priimta. Užsiregistravo 100 Seimo narių (16.13 val.)

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: L. Nagienė, A. Veryga, T. Tomilinas, V. Semeška.

           

NUTARTA. Priimti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 92 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (16.18 val.).

 

 

16.18 val.

SVARSTYTA. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3315(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–47 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 18. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.22 val.).

 

 

16.22 val.

SVARSTYTA. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 5 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3316(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 5 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 19. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.23 val.).

 

 

16.23 val.

SVARSTYTA. Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 5, 6, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymo projektas Nr. XIVP-3317(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 5, 6, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 17. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.23 val.).

 

 

16.24 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3318(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 12. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.24 val.).

 

 

16.24 val.

SVARSTYTA. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 432, 433 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1077 14 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-3319(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 432, 433 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1077 14 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 14. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.25 val.).

 

 

16.25 val.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3346(2) (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras K. Navickas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.25 val.).

 

 

16.26 val.

            SVARSTYTAInvesticijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 12, 131 ir 154 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3160(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 5 straipsnio, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 5 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

 

            5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 12, 131 ir 154 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 1, susilaikė 8. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.26 val.).

 

 

16.27 val.

            SVARSTYTAPelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3161(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 91 Seimo narys (16.27 val.).

 

 

16.27 val.

            SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3156(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

Dėl 5 straipsnio S. Gentvilo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

5 straipsnio S. Gentvilo pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 1, susilaikė 7. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.28 val.).

 

 

16.28 val.

            SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3157(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas).

 

Dėl S. Gentvilo pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Pasiūlymui svarstyti šias pataisas pritarta.

S. Gentvilo pataisos, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, priimtos bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

            Visi straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 0, susilaikė 8. Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.29 val.).

 

 

16.30 val.

            SVARSTYTA. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3158(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

Dėl 3 straipsnio S. Gentvilo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

3 straipsnio S. Gentvilo pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Armonaitės ir K. Starkevičiaus pasiūlymo papildyti šį įstatymą nauju 3 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Armonaitė.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

A. Armonaitės ir K. Starkevičiaus pasiūlymui papildyti šį įstatymą nauju 3 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            Naujas 3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad bus tikslinama straipsnių numeracija ir šio įstatymo pavadinimas.

 

            4 straipsnis (buvęs 3 straipsnis) (su S. Gentvilo pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12, 13 ir 155 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.32 val.).

 

 

16.33 val.

            SVARSTYTAPiliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3159(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio S. Gentvilo pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta.

2 straipsnio S. Gentvilo pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 1, susilaikė 9. Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.33 val.).

 

 

16.34 val.

SVARSTYTA. Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 18, 21 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-844(2) (teikėja – V. Čmilytė-Nielsen) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 3 straipsnio.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 3 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            4–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 18, 21 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 85 Seimo nariai (16.34 val.).

 

 

16.35 val.

            SVARSTYTASeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 straipsnio pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas Nr. XIVP-3378(2) (teikėjas – J. Razma) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad bus tikslinama straipsnių numeracija ir šio įstatymo pavadinimas.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 76, prieš – 2, susilaikė 5. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.35 val.)

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 80, prieš – 0, susilaikė 4. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.36 val.)

            Balsuota dėl 3 straipsnio: už – 81, prieš – 0, susilaikė 6. 3 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.36 val.)

            Balsuota dėl 4 straipsnio: už – 80, prieš – 0, susilaikė 6. 4 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.37 val.)

 

NUTARTA. Priimti Seimo statutą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16, 26 straipsnių pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 6. Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.37 val.).

 

 

16.38 val.

            SVARSTYTAValstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3379(2) (teikėjas – J. Razma) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.40 val.).

 

 

16.40 val.

            SVARSTYTASaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 271, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3341(2) (teikėjai – A, Matulas, I. Haase) (priėmimas).

 

Pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio A. Strelčiūno ir kt. bei G. Palucko ir kt. pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

1 straipsnio A. Strelčiūno ir kt. bei ir G. Palucko ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

NUTARTA. Priimti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 271, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.40 val.).

 

 

 

 

16.40 val.

SVARSTYTA. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3340(2) (teikėjai – A. Matulas / 9 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narė R. Petrauskienė.

 

NUTARTA. Priimti Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 3 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.41 val.).

 

Replikavo Seimo narė L. Girskienė.

 

 

16.42 val.

            SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151, 152, 153, 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2987(2) (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 6 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

            6 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: L. Slušnys, J. Sejonienė, A. Matulas, A. Veryga.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151, 152, 153, 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.47 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: J. Šiugždinienė, A. Veryga.

 

 

16.47 val.

SVARSTYTA. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3326(2) (teikėja – A. Gedvilienė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio L. Kukuraičio, T. Tomilino ir R. Baškienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

3 straipsnio L. Kukuraičio, T. Tomilino ir R. Baškienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 8. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.51 val.).

 

 

16.51 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2937(3) (teikėjai – Vyriausybė / Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė) (priėmimas).

Pranešėjas – Ateities komiteto pirmininkas R. Lopata.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio pritarta, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl T. Tomilino ir kt. pasiūlymo papildyti šį projektą 5 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys L. Savickas.

 Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

T. Tomilino ir kt. pasiūlymui papildyti šį projektą  5 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

            Naujas 5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl priedo R. Lopatos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. Lopata.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Priedo R. Lopatos pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            Priedas priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo narys R. Lopata.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Jarutis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilienė, L. Savickas.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Jarutis.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: A. Ažubalis,  V. Valkiūnas, A. Veryga.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, D. Kepenis.

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 28, prieš – 55, susilaikė 5. Pritarta. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (17.09 val.).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl projekto Nr. XIVP-3326(2) priėmimo kalbėjo Seimo narys A. Vinkus (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

17.09 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3007(2)VK

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 196 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1961 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3008(2)VK.

            3. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 171 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3009(2)VK.

            4. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3010(2)VK.

            5. Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2, 6, 8, 9, 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3011(2)VK.

            6. Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 3, 6, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3012(2)VK (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-3007(2)VK pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas M. Lingė

 

            Pranešėjas informavo apie visus pagrindinio komiteto padarytus pakeitimus ir papildymus (pagal Seimo statuto 154 straipsnio 2 dalį).

Visiems pagrindinio komiteto padarytiems pakeitimams ir papildymams pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl visų projektų kalbėjo Seimo narys L. Savickas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė A. Norkienė ir pranešė, kad dėl projekto Nr. XIVP-3008(2)VK Etikos ir procedūrų komisija pradėjo tyrimą.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.14 val.

            SVARSTYTAGyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3331(3) (teikėjai – K. Mažeika / 7 Seimo nariai) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            1 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 58, prieš – 4, susilaikė 8. Užsiregistravo 71 Seimo narys (17.15 val.).

 

 

17.16 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3332(2) (teikėjai – K. Mažeika / 7 Seimo nariai ) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 56, prieš – 3, susilaikė 9. Užsiregistravo 71 Seimo narys (17.16 val.).

 

 

 

17.17 val.

            SVARSTYTA. Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 9 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3079(2) (teikėjai – A. Pocius / 50 Seimo narių) (priėmimas).

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra reikiamo skaičiaus Seimo narių, palaikančių siūlymą svarstyti 3 straipsnio K. Mažeikos pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

Pasiūlymui svarstyti 3 straipsnio J. Urbanavičiaus pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta.

3 straipsnio J. Urbanavičiaus pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis  priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (17.18 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

 

17.19 val.

            SVARSTYTA. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3080(2) (teikėjai – A. Pocius / 50 Seimo narių) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra reikiamo skaičiaus Seimo narių, palaikančių siūlymą svarstyti 2 straipsnio K. Mažeikos pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

Pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio J. Urbanavičiaus pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta.

2 straipsnio J. Urbanavičiaus pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis  priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 55 Seimo nariai (17.19 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

17.20 val.

            SVARSTYTALabdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2023(2) (teikėjai – A. Širinskienė / 8 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (17.21 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

17.23 val.

SVARSTYTA. Vidaus vandenų transporto kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3396 (teikėjai – A. Bagdonas, M. Matijošaitis / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Bagdonas.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3 Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.26 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Loretos Tauginienės atleidimo iš Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigų“ projektas Nr. XIVP-3424(2) (teikėjai – A. Žukauskas / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Loretos Tauginienės atleidimo iš Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigų“. Balsavimo rezultatai: už –  59, prieš 1, susilaikė 2. Užsiregistravo 63 Seimo nariai (17.27 val.).

 

 

17.28 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIVP-3348(2) (teikėjai – J. Pinskus, A. Palionis / 48 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

Klausė Seimo nariai: K. Masiulis, V. Valkiūnas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 29, prieš – 14, susilaikė 29. Nepritarta. Užsiregistravo 72 Seimo nariai (17.33 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 33, už pasiūlymą jį atmesti – 41. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.33 val.).

 

           NUTARTA. Atmesti šį projektą.

 

 

17.34 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Gintarui Valinčiui laikinai eiti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas“ projektas Nr. XIVP-3429 (teikėjai – A. Žukauskas / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas).

            Pranešėjas –  Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas laikinai eiti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas G. Valinčius.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, V. Targamadzė.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė V. Targamadzė.

 

            NUTARTA. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

 

 

17.41 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 12, 19, 24 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3398 (teikėjai – L. Kasčiūnas, P. Saudargas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys P. Saudargas.

 

Klausė Seimo nariai: V. Valkiūnas, S. Jovaiša, A. Kupčinskas, L. Girskienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Vilkauskas.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.48 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 14, 28, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3419 (teikėjai – E. Pupinis  / 12 Seimo narių / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys E. Pupinis.

 

Klausė Seimo nariai: T. V. Raskevičius, L. Nagienė, L. Jonaitis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Nagienė, T. V. Raskevičius.

Kalbėjo Seimo narys T. V. Raskevičius (prašė paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 45, prieš – 8, susilaikė 9. Užsiregistravo 64 Seimo nariai (18.04 val.).

2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

           

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė (prašė patikslinti šio balsavimo rezultatus: ji – už).

 

 

            18.05 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko skyrimo“ projektas Nr. XIVP-3401(2) (teikėjai V. Juozapaitis / Kultūros komitetas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė A. Jakavonytė.

 

Baigiamąjį žodį tarė kandidatė į Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pareigas V. Ščiglienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo, kad slaptas balsavimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko skyrimo vyks 2023-12-23 (šeštadienį).

 

 

18.10 val.

SVARSTYTA. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 101 ir 201 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3393 (teikėjai – J. Džiugelis / 13 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė J. Sejonienė.

 

Klausė Seimo narys T. Tomilinas.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

18.15 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso papildymo 2021 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3109 (teikėjai – J. Džiugelis / 13 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė J. Sejonienė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 44, prieš 1, susilaikė 10. Užsiregistravo 55 Seimo nariai (18.16 val.).

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas

 

 

 

 

18.17 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys V. Valkiūnas perskaitė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 8 Seimo nariai (18.21 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (18.21 val.)

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Jonas Jarutis

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė