LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-10-14 Nr. XIIIP-5033(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 2 straipsnyje nurodyta įstatymo įsigaliojimo data - 2020 m. lapkričio 1 d. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad projektas neįtrauktas į spalio 15 d. darbotvarkę, o kitas Seimo posėdis numatomas spalio 20 d. Atsižvelgiant į Seimo statuto 29 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus terminus, siūlytina projekto 2 straipsnio atsisakyti.

 

 

 

 

 


 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt