PASIŪLYMAI 

LIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO IR FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-2428  10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,

22 STRAIPSNIŲ IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI XIIIP-3129

 

2019-06-04

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

8

 

 

Pasiūlymas: 8 straipsniu keičiamą 18 straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimų išvengimas ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyviai politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“  už reklamos ir kitas politinės kampanijos paslaugas privalo atlikti išankstinį apmokėjimą. Šios paslaugos negali būti teikiamos kol už jas nebus pilnai apmokėta. Išaiškėjus neteisėtam politinės kampanijos paslaugų teikimui negavus pilno išankstinio apmokėjimo, tą pažeidimą padariusiems juridiniams asmenims ir politinių kampanijų dalyviams taikoma ta pati atsakomybė kaip ir neteisėto aukų priėmimo atveju.

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Jurgis Razma