LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMo nr. I-675 pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-12-13 Nr. XIVP-3311(2)

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                     Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. +370 5 209 6159, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. +370 5 209 6842, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. +370 5 209 6850, el. p. [email protected]