LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO “DĖL PRITARIMO

SAULIAUS LUKO KALĖDOS KANDIDATŪROS SIŪLYMUI Į EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO TEISMO TEISĖJUS“ PROJEKTO NR. XIVP-2064

 

2023-04-05  Nr. 102-P-14

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininkės pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Aušrinė Armonaitė, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Arvydą Anušauską pavaduojanti Liuda Pociūnienė, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, teisės grupės vadovas Andrius Kabišaitis, Teisingumo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupės vadovė Aistė Mikočiūnienė, kandidatas į ES Bendrojo teismo teisėjus Saulius Lukas Kalėda.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-10-03

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Sauliaus Luko Kalėdos kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjus“ projektui Nr. XIVP-2064.

7. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 3.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                      Irena Haase

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Rita Varanauskienė